Główny / Hipoplazja

Wapń: rola, zawartość krwi, zjonizowane i pospolite, przyczyny wzrostu i spadku

Wapń w organizmie jest wewnątrzkomórkowym kationem (Ca 2+), makroskładnikiem odżywczym, który w swojej ilości znacznie przewyższa zawartość wielu innych pierwiastków chemicznych, zapewniając realizację szerokiego zakresu fizjologicznych zadań funkcjonalnych.

Wapń we krwi stanowi tylko 1% całkowitego stężenia pierwiastka w organizmie. Masa (do 99%) jest przejmowana przez kości i szkliwo zębów, gdzie wapń wraz z fosforem występuje w minerale, hydroksyapatycie - Ca10(RO4)6(OH)2.

Szybkość wapnia we krwi wynosi od 2,0 do 2,8 mmol / l (dla wielu źródeł od 2,15 do 2,5 mmol / l). Zjonizowany Ca jest o połowę niższy - od 1,1 do 1,4 mmol / l. Codziennie (na dzień), z nerek osoby, która nie zauważa w sobie żadnych chorób, od 0,1 do 0,4 g tego pierwiastka jest wydalane.

Wapń we krwi

Wapń we krwi jest ważnym wskaźnikiem laboratoryjnym. Powodem tego jest liczba zadań rozwiązanych przez ten pierwiastek, ponieważ w organizmie spełnia on wiele funkcji fizjologicznych:

 • Bierze udział w skurczu mięśni;
 • Wraz z magnezem "troszczy się" o zdrowie układu nerwowego (uczestniczy w transmisji sygnału), a także naczyń krwionośnych i serca (reguluje rytm serca);
 • Aktywuje pracę wielu enzymów, bierze udział w metabolizmie żelaza;
 • Wraz z fosforem wzmacnia układ kostny, zapewnia mocne zęby;
 • Wpływa na błonę komórkową, regulując ich przepuszczalność;
 • Bez jonów Ca nie ma reakcji krzepnięcia i tworzenia skrzepu (protrombina → trombina);
 • Aktywuje aktywność niektórych enzymów i hormonów;
 • Normalizuje zdolność funkcjonalną poszczególnych gruczołów dokrewnych, na przykład przytarczyc;
 • Wpływa na proces międzykomórkowej wymiany informacji (odbiór komórkowy);
 • Poprawia sen, poprawia ogólny stan zdrowia.

Należy jednak zauważyć, że wapń wykonuje to wszystko pod warunkiem, że ma normalną zawartość w organizmie. Jednak tabele prawdopodobnie powiedzą lepiej o zawartości wapnia we krwi i jej zużyciu w zależności od wieku:

Dzienne spożycie wapnia zależy od wieku, płci i stanu organizmu:

Podwyższone stężenie wapnia w osoczu powoduje stan hiperkalcemii, w której zawartość fosforu we krwi zmniejsza się, a niski poziom prowadzi do rozwoju hipokalcemii, czemu towarzyszy wzrost stężenia fosforanów. Oba są złe.

Konsekwencje wynikające z tych stanów znajdują odzwierciedlenie w pracy wielu systemów życiowych, ponieważ ten element ma wiele funkcji. O problemach, które czekają na osobę ze zmniejszeniem lub wzrostem wapnia, czytelnik uczy się trochę później, po zapoznaniu się z mechanizmami regulacji wapnia w organizmie.

Jak reguluje się wapń?

Stężenie wapnia we krwi zależy bezpośrednio od jego wymiany w kościach, absorpcji w przewodzie pokarmowym i odwrotnej absorpcji w nerkach. Regulacja stałości w organizmie Ca inne pierwiastki chemiczne (magnez, fosfor), a także niektóre związki biologicznie czynne (hormony kory nadnerczy, tarczycy i gruczołów przytarczycznych, hormony płciowe, aktywna postać witaminy D3), jednak najważniejsze z nich to:

regulacja wapnia w organizmie

 1. Parathormon lub parathormon, który jest intensywnie syntetyzowany przez gruczoły przytarczyczne w warunkach zwiększonego fosforu, a jego wpływ na tkankę kostną (niszczy ją), przewód pokarmowy i nerki, zwiększa zawartość pierwiastka w surowicy;
 2. Kalcytonina - jej działanie jest przeciwne do parathormonu, ale nie jest do niego antagonistyczne (różne punkty zastosowania). Kalcytonina zmniejsza poziom Ca w osoczu, przenosząc go z krwi do tkanki kostnej;
 3. Nerki tworzą aktywną formę witaminy D3 lub hormon, zwany kalcytriolem, ma za zadanie zwiększenie wchłaniania pierwiastka w jelicie.

Należy zauważyć, że wapń we krwi występuje w postaci trzech form, które są ze sobą w równowadze (dynamicznej):

 • Wolny lub zjonizowany wapń (jony wapnia - Ca 2+) - zajmuje ułamek zbliżony do 55 - 58%;
 • Ca, związany z białkiem, najczęściej z albuminą - jego surowica wynosi około 35 - 38%;
 • Kompleks wapnia, jest we krwi około 10% i jest tam w postaci soli wapnia - związki pierwiastka z anionami o niskiej masie cząsteczkowej (fosforan - Ca3(RO4)2, wodorowęglan - Ca (NSO3cytrynian - Ca3(Od6H5Och7)2, mleczan - 2 (C.3H5Och3) · Ca).

Ca całkowity w surowicy jest całkowitą zawartością wszystkich jej typów: formy zjonizowane + skojarzone. Tymczasem aktywność metaboliczna jest charakterystyczna tylko dla zjonizowanego wapnia, który jest nieco więcej (lub nieco mniej) w połowie we krwi. I tylko ta forma (wolny Ca) może być wykorzystana przez organizm dla jego fizjologicznych potrzeb. Nie oznacza to jednak, że w pracy laboratoryjnej, aby właściwie ocenić metabolizm wapnia, konieczne jest przeprowadzenie analizy zjonizowanego wapnia, co wiąże się z pewnymi trudnościami w transporcie i przechowywaniu próbek krwi.

W takich przypadkach, ale pod warunkiem prawidłowego metabolizmu białka, wystarczy przeprowadzić lżejsze i mniej pracochłonne badanie - oznaczanie całkowitego wapnia we krwi, co jest dobrym wskaźnikiem stężenia zjonizowanego i związanego pierwiastka (≈55% - wolny Ca).

W tym samym czasie, przy zmniejszonej zawartości białka (głównie albuminy), chociaż nie może być żadnych oznak zmniejszenia się ilości Ca w osoczu, należy zastosować zjonizowaną metodę pomiaru wapnia, ponieważ biorąc pod uwagę granice normalnych wartości, bierze na siebie "troskę" o utrzymanie ogólny poziom elementu jest normalny i nie pozwala na rozwój hipokalcemii. W takim przypadku tylko zawartość związanego Ca zostanie obniżona - punkt ten należy wziąć pod uwagę podczas odczytywania testu krwi.

Niska albumina u pacjentów obciążonych chorobami przewlekłymi (patologia nerek i serca) jest najczęstszą przyczyną obniżenia poziomu Ca w surowicy. Ponadto stężenie tego pierwiastka zmniejsza się, gdy jest niedostatecznie zaopatrywane w pokarm lub podczas ciąży - iw tych dwóch przypadkach albumina we krwi jest z reguły również niska.

Normalne wartości całkowitego i wolnego wapnia we krwi mogą wskazywać na brak jakichkolwiek patologicznych zmian w metabolizmie wapnia.

wymiana wapnia i innych elektrolitów w organizmie

Przyczyny wysokiego wapnia

Zwiększenie poziomu wapnia (czyli całkowita zawartość pierwiastka we krwi) nazywa się hiperkalcemią. Wśród przyczyn rozwoju tego stanu klinicznego lekarze identyfikują przede wszystkim dwa główne. To jest:

 1. Nadczynność przytarczyc, której towarzyszy wzrost gruczołów przytarczycznych w wyniku pojawienia się łagodnych guzów w regionie;
 2. Rozwój złośliwych procesów onkologicznych, które tworzą stan hiperkalcemii.

Nowotwory zaczynają aktywnie wydzielać substancję, która w swoich biologicznych właściwościach przypomina hormon przytarczyczny - prowadzi to do pokonania kości i uwolnienia żywiołu do krwioobiegu.

Oczywiście istnieją inne przyczyny hiperkalcemii, na przykład:

 • Zwiększenie funkcjonalnych zdolności tarczycy (nadczynność tarczycy);
 • Upośledzona funkcja kory nadnerczy (zwiększone wydzielanie hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) - choroba Itsenko-Cushinga, zmniejszona synteza kortyzolu - choroba Addisona) lub przysadka (nadmierna produkcja hormonu somatotropowego (STH) - akromegalia, gigantyzm);
 • Sarkoidoza (choroba Becka) - chociaż z tą patologią kości są rzadziej atakowane, może powodować hiperkalcemię;
 • Proces guzowaty wpływający na układ kostny (pozapłucne tbs);
 • Przymusowy bezruch przez długi czas;
 • Nadmierne spożycie witaminy D (z reguły dotyczy dzieci) w ciele, co stwarza warunki do wchłaniania wapnia we krwi i zapobiega usuwaniu tego pierwiastka przez nerki;
 • Różne patologie hematologiczne (choroby tkanki limfatycznej - chłoniaki, złośliwy nowotwór komórek plazmatycznych - szpiczak, choroby nowotworowe układu krwiotwórczego - białaczka, w tym hemoblastoza - erytremia lub prawdziwa policytemia);

Kiedy wapń jest niski?

Najczęstszą przyczyną niskiej zawartości pierwiastka we krwi - hipokalcemii, lekarze nazywają spadek poziomu białek, a przede wszystkim - albuminy. W tym przypadku (jak wspomniano powyżej) tylko ilość związanego Ca zmniejsza się, podczas gdy zjonizowany nie opuszcza normalnego zakresu i z tego powodu wymiana wapnia nadal trwa (regulowane przez parathormon i kalcytoninę).

Inne przyczyny hipokalcemii obejmują:

 1. Zmniejszone funkcjonalne przytarczyce (niedoczynność przytarczyc) i produkcja do krwioobiegu parathormonu;
 2. Nieumyślne usunięcie gruczołów przytarczyc podczas zabiegu operacyjnego na tarczycy lub synteza parathormonu zmniejsza się w wyniku innych okoliczności (operacja z powodu aplazji gruczołów przytarczyc lub autoimmunizacji);
 3. Niedobór witaminy D;
 4. CKD (przewlekła niewydolność nerek) i inne choroby nerek (zapalenie nerek);
 5. Krzywica i ricitogenic tetany (spasmophilia) u dzieci;
 6. Niedobór magnezu (Mg) w organizmie (hipomagnezemia);
 7. Wrodzony brak reakcji na działanie parathormonu, odporność na jego wpływ (parathormon w tej sytuacji traci zdolność do zapewnienia odpowiedniego efektu);
 8. Niewystarczające spożycie Ca z pożywienia;
 9. Zwiększony fosforan we krwi;
 10. Biegunka;
 11. Marskość wątroby;
 12. Przerzuty osteoblastyczne, odbierając cały wapń, który następnie zapewnia wzrost guza w kościach;
 13. Osteomalacja (niedostateczna mineralizacja kości i ich zmiękczenie w wyniku tego);
 14. Hiperplazja (nadmierna proliferacja tkanek) nadnerczy (często kora zamiast rdzenia);
 15. Wpływ leków przeznaczonych do leczenia epilepsji;
 16. Ostra zasadowica;
 17. Transfuzja krwi z dużych objętości krwi zebranych za pomocą środka konserwującego zawierającego cytrynian (ten ostatni wiąże jony wapnia w osoczu);
 18. Ostry proces zapalny, zlokalizowany w trzustce (ostre zapalenie trzustki), wlew (choroba jelita cienkiego, zaburzenie wchłaniania pokarmu), alkoholizm - wszystkie te stany patologiczne zakłócają normalną produkcję enzymów i substratów, z których nieadekwatne wchłanianie substancji niezbędnych do utrzymania niektóre rodzaje metabolizmu.

Objawy, które każą myśleć o naruszeniach

Badanie to jest również przeznaczone dla osób zdrowych w celu wstępnego określenia stanu metabolizmu wapnia, na przykład podczas rutynowego badania fizykalnego. Tutaj jednak chciałbym jeszcze raz przypomnieć czytelnikowi, że mówimy o poziomie wapnia we krwi. Co dzieje się w kościach - możesz tylko zgadywać i zgadywać.

Często podobny test jest używany do celów diagnostycznych. Powiedzmy, jak nie przeprowadzić badania laboratoryjnego, jeśli same oznaki zmian patologicznych w organizmie same się deklarują?

Tutaj, na przykład, z podwyższonym poziomem wapnia we krwi (hiperkalcemia) pacjenci zauważają, że:

 • Utracony apetyt;
 • Nudności występują kilka razy dziennie, czasami pojawiają się wymioty;
 • Występują problemy z kałem (zaparcie);
 • W jamie brzusznej - dyskomfort i ból;
 • W nocy trzeba wstać, ponieważ częsta potrzeba oddania moczu nie pozwala spać;
 • Ciągle spragniony;
 • Obolałe kości, często dręczone i bóle głowy;
 • Ciało szybko się męczy, nawet minimalne obciążenie zamienia się w słabość i gwałtowny spadek wydajności;
 • Życie staje się szare, nic nie podoba i nie interesuje (apatia).

O zmniejszeniu zawartości CA w surowicy - hipokalcemii, możesz pomyśleć, jeśli istnieją oznaki złego stanu zdrowia:

 1. Skurcze i ból brzucha;
 2. Drżące palce kończyn górnych;
 3. Mrowienie, drętwienie twarzy (wokół warg), skurcze mięśni mimicznych;
 4. Zaburzenie rytmu serca;
 5. Bolesne skurcze mięśni, szczególnie w dłoniach i stopach (skurcz w kręgosłupie).

I nawet jeśli dana osoba nie ma żadnych objawów wskazujących na zmianę metabolizmu wapnia, ale wyniki były dalekie od normy, wówczas, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, pacjentowi zlecono dodatkowe badania:

 • Jonizowany Ca;
 • Zawartość pierwiastka w moczu;
 • Ilość fosforu, ponieważ jego metabolizm jest nierozerwalnie związany z wymianą wapnia;
 • Stężenie magnezu;
 • Witamina D;
 • Poziom parathormonu.

W innych przypadkach wartości ilościowe tych substancji mogą być mniej ważne niż ich stosunek, który może ujawnić przyczynę nieprawidłowej zawartości Ca w krwi (albo jest niewystarczający w pożywieniu, albo jest niepotrzebnie wydalany z moczem).

Poziom wapnia we krwi pacjentów z zaburzeniami nerek (ARF i CRF, guz, przeszczep nerki), szpiczakiem mnogim lub zmianami w zapisie EKG (skróconym odcinku ST), a także w diagnostyce i leczeniu procesów nowotworowych zlokalizowanych w tarczycy i gruczole sutkowym płuca, mózg, gardło.

Co jest przydatne, aby poznać kogokolwiek, kto zamierza wykonać test na Ca

U noworodków po 4 dniach życia obserwuje się czasem fizjologiczny wzrost wapnia we krwi, co zresztą dzieje się u wcześniaków. Ponadto, niektórzy dorośli reagują zwiększając poziom tego pierwiastka chemicznego w surowicy i rozwój hiperkalcemii do leczenia niektórymi lekami. Leki te obejmują:

 1. Leki zobojętniające kwas;
 2. Farmaceutyczne postacie hormonów (androgeny, progesteron, parathormon);
 3. Witaminy A, D2 (ergokalcyferol), D3;
 4. Antagonista estrogenu - tamoksyfen;
 5. Preparaty zawierające sole litu.

Inne leki, przeciwnie, mogą zmniejszać stężenie wapnia w osoczu i powodować stan hipokalcemii:

 • Kalcytonina;
 • Gentamycyna;
 • Leki przeciwdrgawkowe;
 • Glukokortykosteroidy;
 • Sole magnezu;
 • Środki przeczyszczające.

Ponadto na ostateczne wartości badania mogą mieć wpływ inne czynniki:

 1. Zhemolizowane serum (nie można z nim pracować, więc krew będzie musiała zostać powtórnie przekazana);
 2. Fałszywe wyniki badań z powodu odwodnienia organizmu lub wysokiej zawartości białek osocza;
 3. Wyniki analizy fałszywej analizy wynikają z hiperwolemii (krew jest bardzo rozcieńczona), którą można wytworzyć z dużych objętości izotonicznego roztworu wstrzykniętego do żyły (0,9% NaCl).

I jeszcze jedna rzecz, która nie zaszkodzi poznać ludzi, którzy są zainteresowani metabolizmem wapnia:

 • Dzieci, które właśnie urodziły się, a zwłaszcza te, które urodziły się przedwcześnie i przy niskiej wadze, pobierają codziennie krew do zjonizowanego wapnia. Odbywa się to, aby nie ominąć hipokalcemii, ponieważ może szybko powstać i nie objawiać się żadnymi symptomami, jeśli gruczoły przytarczyczne dziecka nie miały czasu na dokończenie rozwoju;
 • Nie można przyjąć zawartości Ca w surowicy i surowicy jako dowodu całkowitego stężenia pierwiastków w tkance kostnej. Aby określić jego poziom w kościach, należy zastosować inne metody badań - analizę gęstości mineralnej kości (densytometria);
 • Wartości K we krwi są zwykle wyższe w dzieciństwie, podczas gdy zmniejszają się w czasie ciąży iu osób starszych;
 • Stężenie całkowitej ilości pierwiastka (wolnego i związanego) w osoczu wzrasta, jeśli zawartość albuminy wzrośnie i spadnie, jeśli poziom tego białka zmniejszy się. Ilość zjonizowanego stężenia albuminy wapniowej nie ma absolutnie żadnego wpływu - wolna forma (jony Ca) pozostaje niezmieniona.

Przechodząc do analizy, pacjent powinien pamiętać, że należy powstrzymać się od jedzenia przez pół dnia (12 godzin) przed badaniem, a także przez pół godziny przed badaniem, unikać dużego wysiłku fizycznego, nie denerwować się i nie palić.

Kiedy jedna technika nie wystarczy

Gdy występują zmiany stężenia opisanego pierwiastka w surowicy i występują oznaki zaburzonego metabolizmu Ca, szczególne znaczenie ma badanie aktywności jonów wapnia za pomocą specjalnych elektrod jonoselektywnych. Należy jednak zauważyć, że zwyczajowo mierzy się poziom zjonizowanego Ca przy ścisłych wartościach pH (pH = 7,40).

Wapń można określić w moczu. Analiza ta pokaże, czy duża część pierwiastka jest wydalana przez nerki. Lub jego wydalanie mieści się w normalnych granicach. Ilość wapnia w moczu bada się, jeśli początkowo wykryto odchylenia stężenia Ca od normy we krwi.

Rubryki czasopism

Biochemiczna analiza krwi umożliwia badanie dokładnej ilości wszystkich pierwiastków śladowych zawartych w ludzkiej krwi. Wapń jest jedną z takich substancji. Bierze udział w metabolizmie, odpowiada za szybkie gojenie się ran i łączenie kości, zapewnia prawidłową strukturę paznokci, włosów i zębów.

Poziom wapnia może być różny, w zależności od wieku pacjenta, jego płci, a także w obecności pewnych patologii.

Kto i dlaczego powinien być badany pod kątem wapnia - wskazania do celu badania

Badanie krwi pod kątem wapnia często łączy się z kontrolą poziomu fosforu w układzie krążenia.

Do chwili obecnej istnieją dwa rodzaje takiej analizy: badanie ilości zjonizowanego wapnia i test na całkowitą zawartość tego pierwiastka.

W pierwszym przypadku lekarz otrzymuje bardziej szczegółowy obraz występowania określonej choroby, ale taka diagnoza będzie kosztować więcej.

Analizę biochemiczną wapnia można przypisać do pacjenta w następujących warunkach:

 • Choroby onkologiczne.
 • Zmniejszenie ilości albuminy w ciele.
 • Poważne nieprawidłowości w jelitach (wrzodziejącej chorobie), sercu.
 • W przygotowaniu do operacji.
 • Zmniejszyło napięcie mięśni.
 • Hormonalne zakłócenia związane z niewłaściwym funkcjonowaniem tarczycy.
 • Błędy w nerkach; kamica, wielomocz.
 • Ból w kościach, uczucie "obolałości".
 • Częste drętwienie pewnych części ciała, drgawki.
 • Osteoporoza na etapie diagnozy lub kontroli leczenia.
 • Objawy hipokalcemii:
  - Stałe bóle głowy i zawroty głowy.
  - Ogólne osłabienie, senność.
  - Częste skurcze.
  - Słaba krzepliwość krwi.
  - Skargi na pogorszenie płytki paznokcia, zębów, skóry.
  - Silne wypadanie włosów.
  - Dolegliwości związane z układem sercowo-naczyniowym.
 • Wyraźne objawy hiperkalcemii:
  - Dezorientacja, ciemnienie w oczach.
  - Dysfunkcja jelit: nudności, wymioty.
  - Ostra niewydolność nerek / serca, inne choroby serca.
  - Osadzanie soli wapnia na ściankach naczyń krwionośnych.
  - Stałe osłabienie.
  - Nieumiejętność poruszania się (nie zawsze).

Przygotowanie do badania krwi na obecność wapnia - jakie czynniki mogą zniekształcić wyniki?

Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki badania, pacjenci powinni postępować zgodnie z następującymi zaleceniami:

 1. Krew na Ca najlepiej przyjmować rano, od 8 do 12 rano na czczo. Pragnienie można hartować oczyszczoną niegazowaną wodą.
 2. W ciągu dnia przed badaniem nie powinno się przejadać: smażone, wędzone, słone potrawy, a także alkohol powinny być wyłączone z diety.
 3. Od wysiłku fizycznego przez 24 godziny przed badaniem należy powstrzymać się. To samo dotyczy sytuacji stresowych.
 4. Natychmiast po badaniu USG, fluorografii, zakraplacza, lepiej nie wykonywać biochemicznego testu krwi na wapń.

W drugim przypadku pacjenci mają możliwość szybszego zapoznania się z wynikami.

Jeśli przez okres dostarczenia określonej analizy, lub 1-2 tygodnie przed jej dostarczeniem, pacjent zażywał jakiekolwiek leki, powinien o tym poinformować swojego lekarza. W takim przypadku, w kierunku testowania, zostaną przepisane te same leki.

Następujące zjawiska mogą wpływać na wynik analizy biochemicznej Ca:

 • Ciąża, laktacja, aktywny wzrost dziecka. W tym okresie występują zmiany strukturalne w tkankach organizmu, które wpływają na ilość wapnia we krwi.
 • Leczenie diuretykami, terapia hormonalna, przyjmowanie pewnych witamin (A, D) przyczynia się do wzrostu poziomu wapnia.
 • Leki przeciwzapalne, przeciwdrgawkowe, przeciwnowotworowe, a także niektóre antybiotyki pomagają zmniejszyć ilość Ca w ludzkim ciele.

Wyjaśnienie wskaźników krwi dla wapnia - normy i patologia według wieku

Podczas interpretacji analizy Ca we krwi, lekarz musi wziąć pod uwagę wiek i płeć pacjenta.

Wiek i płeć

ludzki

(dzieci i dorośli)

mmol / l

Stopień zjonizowanego wapnia we krwi

mmol / l

Noworodki (chłopcy i dziewczęta)

Od 3 miesięcy do 2 lat

Chłopcy i dziewczęta w wieku od 2 do 12 lat

Dziewczyny i kobiety od 12 do 50 lat

Chłopcy i mężczyźni od 12 do 50 lat

Starsi ludzie

Zwiększone lub obniżone stężenie wapnia we krwi - możliwe przyczyny

Jeśli badane badanie krwi ustali niski poziom wapnia, pacjentowi zostaną przydzielone dodatkowe procedury diagnostyczne. Pomoże to ustalić przyczynę tego stanu, aw przypadku choroby - rozpocząć działania terapeutyczne.

 1. Niewystarczająca ilość witaminy D. Hipokalcemia u noworodków może rozwinąć się na tle krzywicy. W takim przypadku dziecko potrzebuje pilnego złożonego leczenia.
 2. Pojawienie się złośliwych nowotworów.
 3. Poważne błędy w funkcjonowaniu przewodu żołądkowo-jelitowego.
 4. Siedzący tryb życia, bezczynność.
 5. Długookresowa dieta, polegająca na stosowaniu minimalnej ilości produktów mlecznych.
 6. Sepsy, które są chroniczne.
 7. Ciąża
 8. Zwiększona ilość estrogenu w męskim ciele.
 9. Niektóre dolegliwości genetyczne (pseudohypopatia).
 10. Częste reakcje alergiczne.
 11. Upośledzenie czynności wątroby spowodowane zatruciem.
 12. Akceptacja niektórych leków.

 • Choroby onkologiczne w późnych stadiach rozwoju.
 • Procesy zapalne w jamie brzusznej.
 • Zaburzenia krwi.
 • Błędy w sercu, nerki.
 • Hormonalna awaria spowodowana wadliwym funkcjonowaniem tarczycy.
 • Nadmiar witaminy D w organizmie.
 • Niezdolność nadnerczy do wykonywania swojej głównej funkcji.
 • Choroba Williamsa.

Stopa wapnia we krwi kobiet. Objawy niedoboru i nadmiaru wapnia

Wapń (Ca) jest pierwiastkiem niezbędnym dla kobiecego ciała. Uczestniczy w różnych procesach ciała. Monitorowanie wskaźników Ca krwi pomaga zapobiegać rozwojowi wielu patologii. Stopień wapnia we krwi kobiety zależy od jej wieku.

Stopa wapnia we krwi kobiet według wieku (tabela)

Tempo wapnia we krwi kobiet różni się w zależności od wieku. Pozwala to na identyfikację procesów patologicznych w ciele, biorąc pod uwagę kategorię wiekową. Optymalne wskaźniki wapnia przedstawiono w tabeli.

Odstępstwa od normy nie dają podstaw do diagnozy. Jeśli występują zmiany w poziomie pierwiastka we krwi, określa się ilość Ca w kościach. To pozwala zidentyfikować patologiczny proces, w którym kości dają wapń innym systemom ciała.

Norma po 40 latach

W ciele kobiety wapń jest tak samo potrzebny, jak u mężczyzny. W badaniu krwi określają dwa wskaźniki: jest to wolny i wyizolowany wapń.

W przypadku kobiet w wieku powyżej 40 lat normalne wskaźniki wolnego wapnia wynoszą 2,16-2,51 mmol / l. Optymalna wydajność izolowanego Ca wynosi 1,13-1,32 mmol / l.

Stopień wapnia we krwi kobiet zależy od ich wieku.

Norma po 60 latach

Możliwe jest określenie ilości wolnego wapnia w krwi kobiecej za pomocą specjalnej analizy (dla kobiet, wskaźnik wapnia we krwi przedstawiono w powyższej tabeli).

Optymalny poziom mikroelementu we krwi starszej kobiety powinien wynosić 2,20-2,55 mmol / l. Częstość zjonizowanego wapnia we krwi starszych kobiet wynosi 1,15-1,27 mmol / l.

Norma podczas ciąży

Podczas porodu analiza ilości pierwiastka śladowego we krwi, która ma być pobrana we krwi, pozwala określić, czy istnieje zapotrzebowanie na dodatkowe spożycie wapnia.

Optymalna ilość wapnia dla kobiet w ciąży wynosi 2,15-2,5 mmol / l. Jeśli liczby spadną poniżej poziomu 2,1 mmol / l, konieczne jest natychmiastowe rozpoczęcie stosowania wapnia w postaci tabletek.

Badanie krwi na obecność wapnia

Badanie krwi w celu określenia ilości Ca jest procedurą określającą poziom całkowitego Ca w strukturze krwi. Total Calcium zawiera:

 • Jonizowany Ca. Ten rodzaj pierwiastków śladowych wynosi 1/2 całkowitej objętości Ca.
 • Ca jest związane z białkiem, głównie z albuminą. Objętość takiego elementu wynosi 40% całości.
 • Pierwiastek śladowy zawarty w składzie anionowych kompleksów - 10% całości.

Zaleca się monitorowanie poziomu Ca, ponieważ uczestniczy on w wielu procesach życiowych organizmu.

Badanie krwi w celu wykrycia zjonizowanego wapnia

Jonizowany Ca nie ma połączenia z innymi substancjami i swobodnie krąży we krwi. Ta forma pierwiastka śladowego bierze udział we wszystkich ważnych procesach.

Analiza definicji rozważanego typu wapnia pozwala na ocenę metabolizmu wapnia w organizmie. Taka analiza jest przypisywana, gdy:

 • przechodzi terapię po operacji lub poważnego uszkodzenia ciała, na przykład rozległe oparzenia;
 • diagnostyka guzów nowotworowych w ciele;
 • ocenia się gruczoł przytarczyczny;
 • konieczne jest przeprowadzenie hemodializy;
 • Przyjmowane są następujące leki: Heparyna, Magnezja i suplementy wapnia.

Analizę składu krwi dla zjonizowanego Ca przeprowadza się razem z oznaczeniem całkowitego wapnia i ph krwi. Istnieje odwrotny związek między jonizowanym Ca i ph krwi. Redukcja Ph o 0,1 jednostki prowadzi do wzrostu poziomu wapnia o 1,5-2,5%.

Test krwi na poziom wapnia w nim jest przepisany na raka

Kiedy określić ilość wapnia we krwi

Eksperci zalecają przeprowadzenie analizy w celu określenia ilości wapnia we krwi kobiet (nieprawidłowości są tu naturalne) w następujących przypadkach:

 • oznaki zwiększonego lub zmniejszonego stężenia Ca w organizmie;
 • nowotwory;
 • wrzód żołądka i wrzód dwunastnicy;
 • redukcja albuminy;
 • przygotowanie do operacji;
 • zmniejszone napięcie mięśni;
 • nadczynność tarczycy;
 • patologia układu moczowego;
 • zespoły bólowe w kościach;
 • nienormalne warunki układu sercowo-naczyniowego;
 • zwiększenie objętości moczu;
 • parestezja;
 • zespół konwulsyjny;
 • badanie na osteoporozę.

Wapń w krwi kobiet może mieć odchylenia od przyjętych norm w innych procesach patologicznych. Istnieją inne przejawy wymienionych anomalii, na podstawie których specjalista ma prawo zasugerować diagnozę i wysłać dodatkowe badanie.

Przygotowanie do testowania

Aby wyniki testu były wiarygodne, konieczne jest przygotowanie się do nich. To wymaga:

 • zrezygnować z używania napojów alkoholowych, smażonych i tłustych potraw;
 • wyeliminować ciężki wysiłek fizyczny i szok psychiczny;
 • nie jeść jedzenia w dniu testów;
 • powstrzymaj się od innych rodzajów testów na kilka dni przed oddaniem krwi.

Zaniedbanie tych zasad doprowadzi do fałszywych wyników, które z kolei skomplikują prawidłową diagnozę.

Co wpływa na wyniki testu

Na wyniki analiz wpływa nie tylko niewłaściwe ich przygotowanie, ale także zastosowanie środków farmakologicznych. Aby uzyskać wiarygodne wyniki badań krwi, należy zaprzestać stosowania leków przez 7-14 dni przed oddaniem krwi. Jeśli nie jest to możliwe, należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach.

Stosowanie tych substancji prowadzi do zwiększenia ilości rozważanego pierwiastka we krwi:

 • Witamina A i D;
 • teslac;
 • tamoksyfen;
 • hormon przytarczyczny;
 • progesteron;
 • lit;
 • Kwas 13-cis-retinowy;
 • ergokalcyferol;
 • dihydrotachysterol i inne
Antybiotyki tetracyklinowe zmniejszają poziom wapnia

Następujące składniki obniżają poziom wapnia we krwi:

 • sole kwasu siarkowego;
 • sole i estry szczawiowe;
 • fluoryt;
 • antybiotyki tetracyklinowe;
 • Plykamycin;
 • metycylina;
 • siarczan magnezu;
 • fenytoina;
 • hydrazyd kwasu izonikotynowego;
 • insulina i inne

Eliminacja leków może być konieczna po uzyskaniu wyników klinicznej analizy krwi dla Ca.

Dzienne spożycie wapnia dla kobiet

Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że kobieta w wieku 16 lat musi przyjmować 800-1200 mg Ca dziennie.

W okresie płodności i karmienia piersią dzienne spożycie danego składnika powinno wzrosnąć do 1500-2000 mg.

W ostatnich tygodniach ciąży kobieta powinna przyjmować co najmniej 1800 mg wapnia dziennie.

Niedobór wapnia u kobiet: przyczyny

Brak uwzględnionego elementu w organizmie może wynikać z następujących czynników:

 • Surowa dieta. Żywienie dietetyczne często wyklucza użycie wielu przydatnych i niezbędnych do normalnego funkcjonowania produktów ciała.

Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku diet wegańskich, których dieta nie obejmuje produktów mlecznych.

 • Złe nawyki. Spożywając duże ilości produktów zawierających alkohol i zawierających kofeinę, palenie tytoniu pomaga uwolnić Ca z organizmu.
 • Zastosowanie produktów zawierających fosfor, który zapobiega wchłanianiu wapnia. Dotyczy to na przykład napojów gazowanych.
Niedobór wapnia spowodowany napojami gazowanymi
 • Przyjmowanie niektórych leków (patrz powyższa lista) obniża poziom Ca we krwi.
 • Niekorzystna ekologia, metale ciężkie i toksyczne pierwiastki nie pozwalają na wchłonięcie lub usunięcie wapnia z organizmu.

Ponadto aktywna aktywność fizyczna, stałe przegrzanie organizmu, nagła utrata wagi - są również zdolne do wywoływania niedoboru wapnia we krwi.

Nadmiar wapnia w organizmie: objawy u kobiet

Nadmiar Ca we krwi jest nie mniej niebezpieczny niż jego niedobór. Nadmierna ilość rozpatrywanego elementu w ciele przejawia się jako:

 • nadmierny wzrost tkanki kostnej, prowadzący do deformacji szkieletu;
 • zwiększona pobudliwość nerwowo-mięśniowa, przejawiająca się w postaci mimowolnych skurczów mięśni;
 • skurcz mięśni gładkich, powodujący zaparcia, nudności i wymioty oraz częste oddawanie moczu;
 • zwiększone wydzielanie enzymów, co prowadzi do rozwoju zapalenia trzustki i jej powikłań;
 • zaburzenie funkcjonowania centralnego, nierównego układu, powodujące różnego rodzaju halucynacje (możliwa jest śpiączka i utrata przytomności);
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu naczyń krwionośnych i mięśni serca, prowadzące do zatrzymania akcji serca.

W przypadku objawów hiperkalcemii konieczna jest pomoc medyczna w nagłych wypadkach, ponieważ śmierć jest możliwa.

Niedobór wapnia w organizmie: objawy u kobiet

Niedobór Ca w organizmie, jak każdy inny proces patologiczny, ma swoje przejawy. Objawami niedoboru wapnia są:

 • ogólne osłabienie i pogorszona wydajność;
 • drażliwość;
 • sucha skóra i peeling;
 • nadmierne pocenie się skóry głowy;
 • kruche paznokcie;
 • szybki zanik zębów;
 • drętwienie kończyn i twarzy;
 • zwiększona utrata krwi podczas menstruacji;
 • zaburzona integralność kości;
 • nieprawidłowości w sercu i naczyniach krwionośnych;
 • spadek zdolności krzepnięcia krwi;
 • występowanie zaćmy;
 • zakłócenie układu odpornościowego;
 • nadwrażliwość na zimno.
Ogólne osłabienie i obniżona wydajność - pierwsze oznaki niedoboru wapnia w organizmie

U dziewczynek z pierwszych kilku lat życia obserwuje się wady rozwojowe, na przykład nieprawidłowe tworzenie się szkieletu i zębów.

Co usuwa wapń z organizmu

Jedzenie nie tylko dostarcza wapnia do organizmu, ale także je usuwa. Zastosowanie następujących rodzajów produktów może prowadzić do niedoboru danego elementu:

Napoje na bazie czarnej i zielonej herbaty w małych ilościach usuwają wapń z organizmu. Po wypiciu 10 filiżanek herbaty osoba traci 6 mg pierwiastka śladowego.

 • Napoje alkoholowe.
 • Owsianka
 • Produkty wędzone.
 • Niektóre środki farmakologiczne.
 • Przesadnie słone jedzenie.
Sól i cukier wypłukują wapń z organizmu.

Drastyczne diety i nadmierne spożycie cukru również prowadzą do zwiększonej utraty wapnia.

Czy kawa wypłukuje wapń z organizmu?

Uważa się, że kawa ma negatywny wpływ na organizm i usuwa z niej wapń. To naprawdę jest.

Kofeina, wchodząc do organizmu, prowadzi do zwiększenia kwasowości w żołądku, co z kolei powoduje uwalnianie zasobów mikroelementów, a ponieważ Ca nie jest wchłaniane w środowisku kwaśnym, opuszcza organizm w sposób naturalny.

Konsekwencje niedoboru wapnia w organizmie człowieka

Niedobór wapnia, jako jedno z naruszeń jego normy we krwi kobiet, zarówno mężczyzn jak i dzieci, prowadzi do takich negatywnych konsekwencji jak opóźnienie wzrostu, skolioza, objawy alergiczne, deformacja tkanki kostnej, upośledzenie krzepliwości krwi, słabe naczynia włosowate i występowanie kamieni nerkowych.

Najpoważniejsze konsekwencje hipokalcemii to osteoporoza i osteomalacja. Te patologie charakteryzują się zmiękczeniem tkanki kostnej.

Również niedobór rozpatrywanego elementu może prowadzić do rozwoju stwardnienia rozsianego.

Dlaczego wapń nie jest wchłaniany przez organizm: przyczyny

Istnieje wiele różnych czynników prowadzących do naruszenia wchłaniania wapnia przez organizm. Najważniejsze z nich to:

 • Niewłaściwe funkcjonowanie żołądka.

Podczas niedożywienia i złych nawyków występuje niewystarczająca produkcja kwasu solnego i enzymów w żołądku. Bez tych składników organizm nie jest w stanie samodzielnie przyswoić różnych pierwiastków śladowych, w tym Ca.

Tłuste i smażone pokarmy hamują wchłanianie wapnia przez organizm.

 • Smażone produkty tłuszczowe.

Kwasy tłuszczowe, w kontakcie z solami wapnia, przekształcają się w kompleksowe osady, które nie tylko są wchłaniane przez organizm, ale również są z niego bardzo trudno usuwane.

Przez spożywanie produktów zawierających tę substancję, osoba prowadzi do tego, że wapń nie jest wchłaniany przez organizm. On, wchodząc w interakcję z rozważanym kwasem, zamienia się w trudno rozpuszczalne szczawiany soli, które gromadzą się w narządach, co prowadzi do poważnych konsekwencji.

Witamina D pomaga organizmowi wchłonąć wapń. Bez tego składnika Ca nie zostaje zatrzymany w ciele i pochodzi z niego. Należy zauważyć, że przy asymilacji witaminy D należy przyjmować w organizmie kwasy tłuszczowe zawarte w pokarmach takich jak tłuste ryby, jaja i oleje roślinne.

Aby wapń był dobrze wchłaniany, w organizmie musi być wystarczająco dużo witaminy D.

 • Climax.

Kiedy ilość estrogenu (żeńskiego hormonu płciowego) w ciele kobiety spada, dochodzi do naruszenia konduktywności wapnia w tkance. Produkcja żeńskiego hormonu zwalnia, gdy układ rozrodczy z powodu wieku przestaje funkcjonować.

Również doustne środki antykoncepcyjne, kortykosteroidy i patologiczne procesy w przewodzie pokarmowym prowadzą do naruszenia wchłaniania wapnia. Aby wykluczyć możliwe patologie, należy raz w roku przeprowadzać rutynową kontrolę przez specjalistów.

Który wapń jest lepiej wchłaniany przez organizm

We współczesnych środkach farmakologicznych występują różne formy wapnia:

 • chlorek wapnia;
 • węglan wapnia;
 • cytrynian wapnia;
 • Sól wapniowa kwasu glukonowego (ma minimalny procent strawności).

Przyswajalność różnych form Ca jest różna. Chlorek wapnia w doustnym spożyciu prowadzi do procesów patologicznych w przewodzie żołądkowo-jelitowym, więc jego stosowanie odbywa się w formie iniekcji. Ten rodzaj pierwiastków śladowych jest dobrze przyswajany przez organizm, ale nie zawsze jest łatwy w użyciu.

Węglan wapnia jest najczęściej stosowany w preparatach farmakologicznych. Ta forma pierwiastka śladowego jest wytwarzana ze źródeł naturalnych, takich jak skorupa jajka lub perła. Wchłanianie tej substancji odbywa się w żołądku.

Wśród doustnych form Ca, cytrynian wapnia jest najlepiej wchłaniany przez organizm. Strawność tej formy jest dwa razy wyższa niż węglanu wapnia.

Preparaty z brakiem wapnia w organizmie

Gdy niedobór wapnia jest niezbędny tak szybko jak to możliwe, aby przywrócić równowagę pierwiastka śladowego w organizmie, aby zapobiec powikłaniom. Z reguły do ​​tego specjaliści używają narkotyków, które mają w swojej kompozycji Ca różne formy.

Najskuteczniejszym sposobem utrzymania poziomu wapnia we krwi (w tym u kobiet) są:

1 ml roztworu zawiera 0,1 g aktywnego składnika. Wdrożenie środka farmakologicznego przeprowadza się w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Kompleksowy lek mający na celu leczenie hipokalcemii i jej zapobieganie. Oprócz Ca, Mg, cynku, miedzi, B, spalanie tłuszczu witaminy D3 są włączone.

Lek nie jest lekiem, ale w okresie terapii jest przepisywany jako dodatkowe źródło brakującego pierwiastka śladowego.

Pierwszy miesiąc terapii jest ważny, aby sprawdzić wapń we krwi co tydzień.

Preparaty wapniowe do zapobiegania osteoporozie u kobiet

Aby zapobiec możliwym powikłaniom hipokalcemii, konieczne jest przeprowadzenie profilaktycznego podawania preparatów farmakologicznych zawierających różne rodzaje Ca i innych składników, które pomagają w jego absorpcji. Eksperci zalecają stosowanie:

Narzędzie służy do uzupełniania i utrzymywania optymalnego poziomu Ca w ciele kobiety. Koszt jednej paczki w Rosji to 450 rubli.

Narzędzie farmakologiczne, które pozwala uzupełnić ilość pierwiastków śladowych. Ponieważ narzędzie ma wysoki poziom strawności przez organizm, eksperci zalecają stosowanie go dla dziewcząt w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. Cena jednego opakowania to 400 rubli.

Połączone leki, które pozwalają regulować metabolizm fosforanu wapnia i kompensują niedobór Ca w kobiecym ciele. Średni koszt w Rosji to 350 rubli.

Skuteczny środek, który przyspiesza wchłanianie Ca w przewodzie pokarmowym i kompensuje niedobór tego pierwiastka śladowego. Zastosowanie rozważanego środka farmakologicznego pozwala na regulację procesów metabolicznych P i Ca. Cena za jedną paczkę waha się od 150 do 400 rubli, w zależności od miejscowości.

Biologiczny dodatek do żywności, wytwarzany na podstawie hematogenu. Jest stosowany zarówno w celach terapeutycznych, jak i profilaktycznych. Średnia cena jednego kursu profilaktycznego wynosi 500 rubli.

Witaminy z wapniem i magnezem dla kobiet

Magnez nie jest mniej potrzebny do utrzymania zdrowia kobiet. Eksperci zalecają wybór kompleksów witamin zawierających obie te substancje. Najczęściej spotykane są:

Średni koszt leku wynosi 180 rubli. Jest realizowany w formie tabletek do żucia o różnych smakach (mięta, mentol i pomarańcza). Produkt zawiera 680 mg Ca i 80 mg magnezu. Aplikacja jest ważna od 12 lat. Możliwe są reakcje alergiczne na smaki.

Wdrożony w postaci okrągłych pastylek do ssania o smaku owocowym. Ten lek zawiera wysoki poziom witaminy D3. Zastosowanie tego produktu pozwala wyeliminować kruchość włosów, paznokci i kości u kobiet, a także zapobiegać nieprawidłowym stanom naczyń krwionośnych i serca, ze względu na zawartość magnezu.

Kompleks witaminowy zawiera wapń w ilości 100 mg i magnezu - 40 mg. Również w preparacie zawiera inne elementy niezbędne dla organizmu. Zastosowanie rozważanych witamin zapobiegnie hipolcemii i innym procesom patologicznym.

Jedna tabletka farmakologiczna zawiera wapń, magnez i inne witaminy i pierwiastki śladowe. Zastosowanie kompleksów witaminowych wzmocni kobiece ciało i zapobiegnie wielu problemom zdrowotnym.

Niedobór i nadmierne stężenie wapnia może prowadzić do nieodwracalnych skutków. Dlatego też tempo wapnia we krwi kobiet powinno być wspomagane przez kompleksy żywności i witamin. Ponadto zaleca się przeprowadzenie badań profilaktycznych przez specjalistów w odpowiednim czasie i przestrzeganie właściwego stylu życia.

Co to jest biochemiczne badanie krwi, jak ono się znajduje i jaka jest szybkość wapnia we krwi (u kobiet iu mężczyzn):

Wapń: funkcje, objawy niedoboru i nadpodaży + pokarmy wysoko w żywiole:

Jaka jest szybkość wapnia we krwi i dlaczego powinna być monitorowana

Wapń we krwi jest bardzo ważnym wskaźnikiem, ponieważ sam wapń w ludzkim ciele spełnia nie tylko znane funkcje tworzenia kości, ale także bierze udział w biochemii komórki. Na przykład zacząłeś odczuwać skurcze mięśni - są to problemy z wapniem. Istnieją inne manifestacje.

Ze względu na ważność, jeśli to konieczne, należy wykonać badanie krwi na obecność wapnia. Na przykład, tempo wapnia we krwi kobiet w czasie ciąży i karmienia piersią różni się od zwykłej normy - należy to kontrolować. Faktem jest, że wysoka zawartość wapnia we krwi ma konsekwencje.

Wiele osób zadaje sobie pytanie: zwiększone stężenie wapnia we krwi, co to oznacza u osoby dorosłej - czy jest dobre czy złe? Co więcej, aby pozornie unikać kruchości kości (zwłaszcza starszego pokolenia), starają się pod każdym względem zwiększyć ten wapń. Ale zwiększony wskaźnik może również sygnalizować chorobę, w tym onkologiczną. To jest coś do przemyślenia.

Miejsce wapnia w ludzkim ciele

Jednak z całej tej ilości Ca we krwi wynosi tylko 1%, pozostałe 99% znajduje się w tkance kostnej w postaci rozpuszczalnych kryształów hydroksyapatytu. Ponadto, skład kryształów obejmuje tlenek fosforu. Normalnie ciało dorosłego zawiera około 600 gramów tego pierwiastka śladowego, przy czym 85% fosforu znajduje się w kościach, wraz z wapniem.

Kryształy hydroksyapatytu i kolagen są głównymi składnikami strukturalnymi tkanki kostnej. Ca i P stanowią około 65% całkowitej masy kości. Dlatego niemożliwe jest przecenienie roli tych mikroelementów w ciele.

Wapń we krwi

Wapń w kościach i krwi może się różnić. Zwykle niewielki procent wapnia z kości może się wymieniać z wapniem we krwi. Dzięki temu procesowi można usunąć nadmiar pierwiastków śladowych z krwi lub odwrotnie, proces odwrotnego transportu Ca z kości do krwi (w przypadkach, gdy jego zawartość w surowicy jest obniżona) jest zapewniona.

Cały wapń we krwi można podzielić na trzy rodzaje:

 • jonizowany Ca;
 • wapń, w postaci związanej z albuminą;
 • zawarte w kompleksach anionowych (wodorowęglany, fosforany).

Normalnie u osoby dorosłej krąży około 350 miligramów wapnia we krwi, co stanowi 8,7 mmol. Stężenie pierwiastka śladowego w mmol / l wynosi 2,5.

Około 45% tej ilości wiąże się z albuminami, nawet do pięciu procent zawartych jest w kompleksach anionowych. Reszta jest zjonizowana, tj. Wolna (Ca2 +).

Jest to istotna część całkowitej ilości pierwiastka śladowego w ciele, zawartego we wszystkich komórkach (jednostki nmol / l są używane do pomiaru stężenia komórek). Należy pamiętać, że wskaźnik stężenia wapnia w komórkach zależy bezpośrednio od wskaźnika stężenia Ca w płynie pozakomórkowym.

Sa działa w ciele

Zjonizowany wapń we krwi pełni rolę kofaktora, niezbędnego do pełnej pracy enzymów zaangażowanych w utrzymywanie układu hemostatycznego (to znaczy, wapnia bierze udział w procesie krzepnięcia krwi, przyczyniając się do przeniesienia protrombiny do trombiny). Ponadto, zjonizowany Ca jest głównym źródłem wapnia, niezbędnym do normalnej realizacji skurczów mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, przewodzenia impulsów nerwowych itp.

Wapń we krwi uczestniczy w regulacji układu nerwowego, hamuje uwalnianie histaminy, normalizuje sen (niedobór wapnia często prowadzi do bezsenności).

Normalny poziom wapnia we krwi zapewnia pełne funkcjonowanie wielu hormonów.

Ponadto wapń, fosfor i kolagen są głównymi składnikami strukturalnymi tkanki kostnej (kości i zęby). Ca aktywnie uczestniczy w procesie mineralizacji zębów i tworzenia kości.

Wapń jest w stanie gromadzić się w miejscach uszkodzenia tkanek, zmniejszać przepuszczalność błon komórkowych, regulować pracę pompy jonowej, utrzymywać równowagę kwasowo-zasadową krwi i uczestniczyć w metabolizmie żelaza.

Kiedy wykonywana jest analiza wapnia

Obejmuje:

 • oznaczanie stężeń Ca i P w surowicy;
 • oznaczanie stężeń Ca i P w osoczu;
 • aktywność fosfatazy alkalicznej;
 • stężenia albuminy.

Najczęstszymi przyczynami metabolicznych chorób kości są dysfunkcje związane z regulacją poziomów narządów wapniowych w osoczu (gruczołów przytarczyc, nerek i przewodu żołądkowo-jelitowego). Choroby tych narządów wymagają obowiązkowej kontroli wapnia i fosforu we krwi.

Ponadto należy kontrolować stężenie wapnia we wszystkich ciężko chorych pacjentach, pacjentach z chorobą nowotworową oraz wcześniaków o niskiej masie ciała.

Oznacza to, że pacjenci z:

 • hipotonia mięśni;
 • drgawki;
 • naruszenie wrażliwości skóry;
 • choroba wrzodowa;
 • choroby nerek, wielomocz;
 • nowotwory onkologiczne;
 • ból kości;
 • częste złamania;
 • deformacje kości;
 • kamica nerkowa;
 • nadczynność tarczycy;
 • nadczynność przytarczyc;
 • choroby układu sercowo-naczyniowego (arytmie itp.).

Taka analiza jest również konieczna u pacjentów otrzymujących suplementy wapnia, antykoagulanty, wodorowęglany i diuretyki.

Jak reguluje się poziom

Parathormon i kalicytriol (witamina D3), a także kalcytonina, są odpowiedzialne za regulację tych procesów. Parathormon i witamina D3 zwiększają poziom wapnia we krwi, a kalcytonina wręcz przeciwnie, zmniejsza się.

Ze względu na działanie parathormonu:

 • zapewnia się wzrost stężenia wapnia w osoczu;
 • jego ługowanie z tkanki kostnej wzrasta;
 • stymuluje konwersję w nerkach nieaktywnej witaminy D do aktywnego kalcitriolu (D3);
 • obserwuje się reabsorpcję wapnia i wydalanie fosforu w nerkach.

Występuje ujemne sprzężenie zwrotne między parathormonem a Ca. Oznacza to, że wraz z pojawieniem się hipokalcemii pobudza wydzielanie parathormonu, a wraz z hiperkalcemią jego wydzielanie zmniejsza się.

Kalcytonina, która jest jej fizjologicznym antagonistą, jest odpowiedzialna za stymulację wykorzystania wapnia z organizmu.

Stopa wapnia we krwi

Zasady przygotowania do analizy są ogólne. Pobieranie krwi odbywa się na czczo (głód nie krócej niż 14 godzin). Wyklucza to palenie tytoniu i spożywanie alkoholu (co najmniej jeden dzień), a także należy unikać przeciążenia fizycznego i psychicznego.

Picie mleka, kawy, orzechów itp. Może prowadzić do zawyżonych wyników.

Używany do diagnozy krwi żylnej. Jednostki są mol / L.

U dzieci w wieku do dziesięciu dni wskaźnik wapnia we krwi mieści się w zakresie od 1,9 do 2,6.

Od dziesięciu dni do dwóch lat stawka wynosi od 2,25 do 2,75.

Od dwóch do dwunastu lat - od 2,2 do 2,7.

Od dwunastu do sześćdziesięciu lat wskaźnik wapnia we krwi wynosi od 2,1 do 2,55.

Od 60 do 90 lat - od 2,2 do 2,55.

U pacjentów w wieku powyżej 90 lat - od 2,05 do 2,4.

Przyczyny wysokiego wapnia

 • pierwotna nadczynność przytarczyc (rozrost, rak lub inne zmiany przytarczyc);
 • nowotwory onkologiczne (pierwotna zmiana kości, rozprzestrzenianie przerzutów, rak, który wpływa na nerki, jajniki, macica, tarczyca);
 • unieruchomienie hiperkalcemii (unieruchomienie kończyny po urazie itp.);
 • tyreotoksykoza;
 • hiperwitaminoza witaminy D;
 • nadmierne suplementy wapnia;
 • ostra niewydolność nerek i długotrwałe choroby nerek;
 • dziedziczna hiperkalcemia hipokalcemii;
 • choroby krwi (szpiczak mnogi, białaczka itp.);
 • niewydolność kory nadnerczy;
 • Zespół Williamsa;
 • ciężkie przedawkowanie leków moczopędnych (tiazyd).

Kiedy niska

Takie zmiany w analizie mogą wynikać z:

 • pierwotna (dziedziczna) i wtórna (po operacji, autoimmunologiczne uszkodzenie gruczołów) niedoczynność przytarczyc,
 • niedoczynność przytarczyc u noworodków (związana z niedoczynnością przytarczyc u matki), hipomagnezemia (niedobór magnezu),
 • brak receptorów tkankowych na parathormon (choroba dziedziczna),
 • przewlekła niewydolność nerek lub wątroby,
 • niedobór witaminy D,
 • niedobór albumin (zespół nerczycowy, marskość wątroby),
 • leczenie cytostatykami,
 • ostra zasadowica.

Objawy zaburzeń metabolizmu wapnia

 • poważne osłabienie
 • szybkie wyczerpanie fizyczne i emocjonalne,
 • pacjenci stają się przygnębieni i senni,
 • utrata apetytu
 • częste oddawanie moczu,
 • zaparcie
 • skrajne pragnienie
 • częste wymioty,
 • extrasystole,
 • naruszenie orientacji w kosmosie.

Hiperkalcemia może prowadzić do:

 • kamica moczowa i kamica żółciowa,
 • nadciśnienie,
 • zwapnienie naczyń i zastawek serca,
 • zapalenie rogówki,
 • zaćma
 • refluks żołądkowo-przełykowy,
 • wrzód trawienny.

Spadek stężenia wapnia we krwi objawia się:

 • bóle spastyczne w mięśniach i jamie brzusznej,
 • skurcze mięśni
 • drżenie kończyn
 • konwulsje tężcowe (spazmofilia),
 • drętwienie rąk
 • łysina
 • kruchość i laminowanie paznokci,
 • ciężka sucha skóra
 • bezsenność,
 • utrata pamięci
 • zaburzenie krzepnięcia,
 • częste alergie
 • osteoporoza
 • ból w dole pleców
 • choroba niedokrwienna serca,
 • częste złamania.

Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że nie wszystkie kobiety w ciąży mają niedobór wapnia, więc pytanie: czy wypić wapń podczas ciąży powinno być ustalane indywidualnie, na podstawie wskaźników wapnia we krwi.

Jeśli kobieta przestrzega zrównoważonej diety (wystarczająca konsumpcja produktów mlecznych, zieleni, itp.), Braku chorób podstawowych prowadzących do hipokalcemii, a także z normalnymi wskaźnikami analizy, dodatkowe podawanie preparatów Ca nie jest wymagane.

W rezultacie upośledzona jest absorpcja wapnia w jelicie. Choroba objawia się przez pocenie się, łysienie szyi, opóźnienie rozwojowe (fizyczne i psychiczne), późne ząbkowanie, deformacje kości.

Niedobór wapnia obserwuje się także u kobiet w okresie menopauzy iu osób starszych.

Co robić, gdy pojawiają się objawy hiper- lub hipokalcemii

Biorąc pod uwagę, że zmiana poziomu wapnia we krwi może być spowodowana różnymi przyczynami, przepisanie złożonego leczenia jest przeprowadzane po ustaleniu ostatecznej diagnozy.

W przypadku niedoborów jatrogennych oraz hipokalcemii związanej z nierównowagą hormonalną w okresie menopauzy lub ze względu na wiek pacjenta przepisywane są leki zawierające Ca (wapń D3 Nicomed, Vitrum Calcium).

Można również stosować zrównoważone kompleksy multiwitaminowe zawierające pierwiastki śladowe (Vitrum Centuri - dla pacjentów powyżej pięćdziesiątki, Menopace - dla kobiet w okresie menopauzy).

Przyjmowanie preparatów powinno być skoordynowane z lekarzem prowadzącym. Ważne jest, aby zrozumieć, że niekontrolowana suplementacja wapnia może prowadzić do hiperkalcemii i towarzyszących jej powikłań.

Dodatkowe Artykuły O Tarczycy

Zespół oporności na insulinę jest patologią, która poprzedza rozwój cukrzycy. Aby zidentyfikować ten zespół, zastosowano wskaźnik insulinooporności (HOMA-IR). Wyznaczenie wskaźników tego wskaźnika pomaga określić obecność niewrażliwości na działanie insuliny we wczesnych stadiach, aby ocenić postrzegane ryzyko rozwoju cukrzycy, miażdżycy i patologii układu sercowo-naczyniowego.

Prawdopodobieństwo ciąży jest wykluczone, nie było narodzin, ale mleko pojawiło się w piersi: kiedy naciskasz na sutki, wypuszczasz kilka kropel mlecznego płynu.

W pewnym wieku zmiany hormonalne w ciele kobiety są związane z ustaniem płodności, czemu towarzyszy brak owulacji i całkowite lub częściowe przerwanie cyklu miesiączkowego.