Główny / Testy

Przysięga Hipokratesa

Ars longa, vita brevis... Oklyatve Hippocrates

"Vita brevis, ars vero longa, occasio autem praeceps, experientia fallax, judicium difficile"

"Życie jest krótkie, sztuka jest wieczna, szczęśliwa okazja jest nagła, doświadczenie jest zwodnicze, osąd jest trudny".

Te słowa należą do legendarnego starożytnego mędrca greckiego Hipokratesa z Kos (5-4 wieku pne). Filozof Hipokrates jest uważany za równy z Hygea i Asklepiosa jednym z ojców medycyny.

Ostatnio słowa "przysięga Hipokratesa" i znaczenie tego dokumentu są często wyolbrzymione przez różne źródła, nie zawsze poprawnie przekazujące nawet istotę jego treści i celu.

Sugerujemy, aby przejść do historii.

Zgodnie z legendą, przysięga powraca do bezpośrednich potomków Asklepiosa, przekazywana z ust do ust, jako tradycja rodzinna, od klanu do klanu. Po raz pierwszy przysięga została spisana przez Hipokratesa i stała się dokumentem z III wieku pne, a przez to Hipokrates wszedł do historii nauki.

Aby przypomnieć siebie i wszystkich zainteresowanych, dajmy teksty przysięgi Hipokratesa, począwszy od samych jej początków.

Przysięga tekstowa w oryginalnym języku
(Jonski dialekt starożytnego języka greckiego)

Rękopis z XII wieku z tekstem Przysięgi w kształcie krzyża

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ „ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναα κεπσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ „ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. Ἃ δ „ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.

Tekst przysięgi Hipokratesa w języku łacińskim

Za Apollinem Medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam Juro, deos deasque omnes jąder citans, mepte Viribus et judicio meo hos jusjurandum et Hanc stipulationem plene praestaturum.

Illum nempe parentum meorum loco habiturum spondeo, qui me artem istam docuit, eique ALIMENTA impertirurum et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum.

Victus etiam rationem pro virili i ingenio meo aegris salutarem praescripturum a pemiciosa vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. Caste et sancte colam et artem meam.

Quaecumque Vero w Vita Hominum sive medicinam factitans, sive non, vel videro, vel audivero, quae w Vulgus efferre nie DECET EA reticebo nie SECUsów atąue Arcana fidei meae commissa.

Ąuod Si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat i Prospero successu Tarn Vita, quam w arte MEA fruar i GLORIAM immortalem Gentium consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniam.

Tekst przysięgi Hipokratesa przetłumaczony na język rosyjski

Przysięgam na Apollo-doktora, Asklepiosa, Hygieję i Panakeę, i wszystkich bogów i boginie, biorąc ich za świadków, aby uczciwie, zgodnie z moimi mocami i moim zrozumieniem, złożyli następującą przysięgę i pisemne zobowiązanie:

Rozważać sztukę medycyny, która nauczyła mnie na równi z moimi rodzicami, dzielić się z nim moim bogactwem i, jeśli to konieczne, pomagać mu w jego potrzebach; uważać, że jego potomstwo jest jego bratem, a ta sztuka, jeśli zdecyduje się ją studiować, nauczyć je bezpłatnie i bez żadnych kontraktów; instrukcje, lekcje ustne i wszystko inne w doktrynie, aby poinformować twoich synów, synów twojego nauczyciela i uczniów związanych zobowiązaniem i przysięgą na mocy prawa do lekarskich, ale do nikogo innego.

Kieruję reżim chorych na ich korzyść zgodnie z moimi mocami i umysłem, powstrzymując się od wyrządzenia krzywdy i niesprawiedliwości. Nie dam nikomu śmiertelnych środków, o które proszę, a ja nie pokażę drogi do takiego planu; w ten sam sposób nie dam żadnej kobiecie poronionego pessara. Czysty i nieskazitelny, spędzę życie i moją sztukę. W żadnym wypadku nie będę przekreślał tych, którzy cierpią z powodu choroby kamieni, przekazując ją osobom zaangażowanym w tę sprawę. Niezależnie od tego, do jakiego domu wejdę, udam się tam z korzyścią dla pacjenta, będąc dalekim od zamierzonego, niesprawiedliwego i niszczącego, zwłaszcza w sprawach miłosnych z kobietami i mężczyznami, wolnymi i niewolnikami.

Bez względu na leczenie - jak również bez leczenia - nie widziałem ani nie słyszałem o ludzkim życiu z tego, co nigdy nie powinno być wyjawione, będę milczeć o tym, uważając takie rzeczy za tajemnicę. Dla mnie, niezachwianie wypełniania przysięgi, niech szczęście w życiu, w sztuce i chwale zostanie dane wszystkim ludziom przez cały czas, którzy przestępują i składają fałszywą przysięgę, i niech to będzie odwrotnie.

Zasadniczo przysięga Hipokratesa zawiera 9 etycznych zobowiązań:

  • obowiązki wobec nauczycieli, kolegów i studentów;
  • zasada nieszkodliwości;
  • obowiązek pomocy pacjentowi (zasada miłosierdzia);
  • zasada troski o korzyści pacjenta i dominujące interesy pacjenta;
  • zasada szacunku dla życia i negatywny stosunek do eutanazji;
  • zasada szacunku dla życia i negatywna postawa wobec aborcji;
  • obowiązek odmowy intymnych relacji z pacjentami;
  • osobiste zaangażowanie w uprawę;
  • tajemnica lekarska (zasada poufności).

Znaczenie Pacjent ufa swojemu życiu lekarzowi - osobie, której nie zna osobiście, ale jest głęboko przekonany, że lekarz jest osobą o wysokich moralnych i etycznych cechach, a zatem jest godna zaufania.

Od czasu pierwotnych źródeł tekst przysięgi był wielokrotnie tłumaczony na nowe języki, podlegał edycji, zasadniczo zmieniając jej znaczenie.

Dla porównania patrz teksty następujących dokumentów:

Artykuł 71 Przysięga lekarza

1. Osoby, które ukończyły opanowanie podstawowego programu edukacyjnego wyższego wykształcenia medycznego, po otrzymaniu dokumentu o wyższym wykształceniu zawodowym, składają lekarzowi następującą przysięgę:

"Otrzymując wysoką rangę lekarza i rozpoczynając działalność zawodową, uroczyście przysięgam:

uczciwie wypełniaj swój obowiązek medyczny, poświęć swoją wiedzę i umiejętności na zapobieganie i leczenie chorób, zachowanie i wzmocnienie zdrowia ludzkiego;

być zawsze gotowym do udzielenia pomocy medycznej, zachowania tajemnicy lekarskiej, ostrożnego traktowania i opieki nad pacjentem, działania wyłącznie w jego interesie, niezależnie od płci, rasy, narodowości, języka, pochodzenia, majątku i oficjalnego statusu, miejsca zamieszkania, stosunku do religii, wiary, przynależności do publicznych stowarzyszeń, a także innych okoliczności;

okazuj najwyższy szacunek dla ludzkiego życia, nigdy nie uciekaj się do wdrożenia eutanazji;

zachowywać wdzięczność i szacunek dla swoich nauczycieli, być wymagającym i uczciwym wobec swoich uczniów, promować ich rozwój zawodowy;

traktować kolegów uprzejmie, zwracać się do nich o pomoc i radę, jeśli interes pacjenta tego wymaga, i nigdy nie odmawiać pomocy i porad kolegom;

stale doskonalimy umiejętności zawodowe, chronimy i rozwijamy szlachetne tradycje medycyny. "

2. Ślubowanie lekarza odbywa się w świątecznej atmosferze.

Rozwiążmy mit przysięgi Hipokratesa

Sugerujemy, abyście zważali na pytanie, które, jak można by powiedzieć, oburzyło wszystkich: skąd się wzięło wyrażenie "Przysięga Hipokratesa".
Jednym z błędnych stwierdzeń rozpowszechnianych przez media i opinię publiczną jest "przysięga Hipokratesa", którą wszyscy lekarze (w tym Rosja) wydają przed rozpoczęciem praktyki lekarskiej.
Chcę przytoczyć pełny tekst tej przysięgi Hipokratesa, a także oficjalnie istniejącą przysięgę lekarza Federacji Rosyjskiej, a następnie wyciągnąć własne wnioski.

Podstawy ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w sprawie ochrony zdrowia publicznego. Artykuł 60 Przysięga lekarza:

Osoby, które ukończyły wyższe szkoły medyczne w Federacji Rosyjskiej po otrzymaniu dyplomu składają przysięgę lekarza o następującej treści:
"Uzyskując wysoką rangę lekarza i rozpoczynając działalność zawodową, uroczyście przysięgam: szczerze wypełniaj swój obowiązek lekarski, poświęcam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zapobiegania i leczenia chorób, zachowywania i wzmacniania zdrowia ludzkiego;
być zawsze gotowym do udzielenia pomocy medycznej, zachowania tajemnicy lekarskiej, ostrożnego i ostrożnego leczenia pacjenta, działania wyłącznie w jego interesie, bez względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, majątek i oficjalny status, miejsce zamieszkania, stosunek do religii, przekonania, przynależność do publicznych stowarzyszeń, a także innych okoliczności;
okazuj najwyższy szacunek dla ludzkiego życia, nigdy nie uciekaj się do wdrożenia eutanazji;
zachowywać wdzięczność i szacunek dla swoich nauczycieli, być wymagającym i uczciwym wobec swoich uczniów, promować ich rozwój zawodowy; traktuj kolegów uprzejmie, zwracaj się do nich o pomoc i radę, jeśli interes pacjenta tego wymaga i nigdy nie odmawiaj pomocy i porad swoim kolegom;
stale doskonalimy umiejętności zawodowe, dbamy o i rozwijamy szlachetne tradycje medycyny ".
Ślubowanie lekarza odbywa się w świątecznej atmosferze. Fakt złożenia przysięgi lekarskiej jest potwierdzony osobistym podpisem pod odpowiednim znakiem w dyplomie lekarza z datą. Lekarze za złamanie przysięgi lekarskiej są odpowiedzialni zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

A teraz, że tak powiem, oryginał:

"Przysięgam na Apolla, doktora Asklepiosa, Gigeę i Panakeę, przez wszystkich bogów i boginie, biorąc je za świadków, wykonując uczciwie, zgodnie z moimi mocami i moim zrozumieniem, następującą przysięgę i pisemny obowiązek: aby rozważyć nauczenie mnie umiejętności medycznych na równych zasadach z moimi rodzicami, podzielenie się z nim jeśli chcą pomóc mu w jego potrzebach, jego potomstwo powinno być uważane za jego braci, a ta sztuka, jeśli chcą ją uczyć, uczyć ich bezpłatnie i bez żadnych kontraktów; instrukcje, lekcje ustne i wszystko inne w doktrynie, aby poinformować twoich synów, synów twojego nauczyciela i uczniów związanych zobowiązaniem i przysięgą na mocy prawa do lekarskich, ale do nikogo innego. Kieruję reżim chorych na ich korzyść zgodnie z moimi mocami i umysłem, powstrzymując się od wyrządzenia krzywdy i niesprawiedliwości. Nie dam nikomu śmiertelnych środków, o które proszę, a ja nie pokażę drogi do takiego planu; w ten sam sposób nie dam żadnej kobiecie poronionego pessara. Czysty i nieskazitelny, spędzę życie i moją sztukę. Jakikolwiek dom wejdę, wejdę tam dla dobra chorych, będąc daleko od wszystkiego, co jest zamierzone, niesprawiedliwe i zgubne, zwłaszcza miłość z kobietami i mężczyznami, wolnymi i niewolnikami. Cokolwiek podczas leczenia, jak i bez leczenia, nie widziałem ani nie słyszałem o ludzkim życiu z tego, co nie powinno być nigdy ujawniane, będę milczeć o tym, uważając takie rzeczy za tajemnicę. Dla mnie, niezachwianie wypełniania przysięgi, niechaj szczęście w życiu, w sztuce i chwale zostanie dane wszystkim ludziom na zawsze, przestępując i składając fałszywą przysięgę, będzie przeciwieństwem tego. "

To po prostu uderzające, jak silne jest przekonanie w środowisku zwykłych ludzi, że każdy lekarz jest związany prawdziwą przysięgą Hipokratesa. I w końcu nikt nigdy, ani jedno oficjalne ciało medyczne, żaden z lekarzy z jakiegoś powodu nie próbował obalić tego błędu obywatelom (czytanym przez pacjentów). Byłoby uczciwie, gdyby przedstawiciele wszystkich profesji złożyli takie śluby...

Jak mówi przysłowie: "po tym, jak lekarz złożył przysięgę Hipokratesa na szyi," wciąga się stetoskop ", a na jego życie nakłada się wielki czerwony krzyż.

Jakie myśli przynoszą ci słowa "przysięga Hipokratesa"? Nie pojawiają się przed oczami, nawet na sekundę, smukłe liczne rzędy aniołów ubranych w białe szaty, którzy, nie oszczędzając czasu i energii, chronią zdrowie ludzi? Społeczeństwo samo stworzyło ten mit i wierzy w niego. Po wymyśleniu mitu o "przysiędze Hipokratesa" społeczeństwo rzetelnie rozpoznało pierwotne źródło (czy było jakieś?), I uparcie utrzymywało w społeczeństwie iluzoryczną ideę lekarza i czym powinno być. Stopniowo nasze społeczeństwo tak mocno wierzyło w ten mit i przyzwyczaiło się do obrazu pozbawionego praw lekarza, świętego głupca lub mnicha pustelniczego, całkowicie pozbawionego materialnych i duchowych potrzeb i praw, które przy każdej próbie lekarza, aby zmienić swoją materialną pozycję w społeczeństwie, apologeci. mitologia zaczęła się odnosić do tej przysięgi - "Przysięga? Bądź cierpliwy. ". Ale kto przysiągł coś? Kto z dzisiejszych lekarzy dał "Przysięgę Hipokratesa" w oryginalnej, oryginalnej formie? Kto z tych budzących grozę i nieprzejednanych strażników i urzędników publicznych czyta i wie, o co chodzi? A ogólnie rzecz biorąc, żyjemy w chrześcijańskim społeczeństwie (z kilkoma wyjątkami) religii - co mają do tego wspólnego starożytne zwyczaje i przysięgi? Co pogańscy i greccy bogowie? "Przysięga" jest, oczywiście, okropnym słowem, ale przyszła do nas od czasów przedchrześcijańskich, które bezpowrotnie minęły... Dziś dla niewierzących istnieją prawa i musi być wystarczająco dużo Przykazań dla chrześcijanina. W końcu żyjemy w cywilizowanym społeczeństwie! Dlatego nawet chrześcijański lekarz (jeśli nie jest ateistą, chociaż co najmniej 99 procent lekarzy to ateiści) nie potrzebuje przysięgi, ponieważ chrześcijańskie nauczanie jest znacznie wyższe i bardziej moralne niż jakakolwiek pogańska przysięga.

Dlaczego więc mit przysięgi Hipokratesa jest zadziwiająco odporny?
Przejdźmy teraz do historii.

Tak zwana "przysięga Hipokratesa" tak naprawdę nie należy do Hipokratesa. Kiedy Hipokrates zmarł w 377 r. Pne (według innych źródeł w 356 r.), Nie było jeszcze takiej przysięgi. Podobnie jak wiele innych rzeczy, był on przypisywany tej przysiędze w późniejszych kompilacjach swoich dzieł. W rzeczywistości "dzieła Hipokratesa", podobnie jak dzieła niezapomnianego Leonida Iljicza Lenina, są zbiorem dzieł różnych autorów i prawie niemożliwe jest wyodrębnienie z nich prawdziwego Hipokratesa. Według różnych źródeł, z 72 pism przypisywanych Hipokratesowi, Galen uznawał za autentyczny - 11, Haller - 18, a Kovner tylko 8. Pozostałe prace należały oczywiście do jego synów, lekarzy Thessalou i Smoka, i jego zięcia Polyb (V. Rudnev, 1998).

Najpopularniejsza dziś wersja przysięgi, tak zwane medyczne przykazanie, opublikowane w 1848 roku w Genewie, nie zawiera dużej części tekstu źródłowego (lub tekstów).
Przysięga Hipokratesa po łacinie:
HIPPOCRATIS JUS-JURANDUM
Per Apollinem medicum i Aesculapium, Hygiamque et Panaceam juro, deos deasque omnes testes citan.s, mepte viribus i adiul mero hos jus jurandum et hanc stipulationem plene prae.staturum.
Ilium nempe parentum meorum loco habitumm spondeo, qui me artem istam docuit, eique alimenta impertirurum, et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum.
Victus etiam rationem pro virili i ingenio meo aegris salutarem praescripturum a pemiciosa vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. Casie et sancte colam et artem meam.
Quaecumque vero in vita hominum sive, medicinam factitans, sive non, vel videro, vel audivero, quae in vulgus efferre non decet, ea reticebo non secus atque agde fidei meae commissa.
Ąuod Si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat i Prospero successu Tarn Vita, quam w arte MEA fruar i GLORIAM immortalem Gentium consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniam.

Teraz tłumaczenie. A raczej - najczęstsza opcja (cytowana w Hippocrates, Przysięga, Prawo, O doktorze, Instrukcja - 1998).

"Przysięgam na Apolla jako doktora, Asklepiosa, Gygey i Panacea i wszystkich bogów i bogiń, biorąc ich za świadków, aby zgodnie z moimi mocami i zrozumieniem, wykonali następującą przysięgę i pisemne zobowiązanie: rozważcie nauczenie mnie umiejętności medycznych na równi z moimi rodzicami, aby podzielić się z nim jeśli chcą uczyć się i uczyć bezpłatnie, bez żadnych umów, instrukcji, lekcji ustnych i wszystkiego innego, powinni rozważyć to własnymi środkami i, jeśli to konieczne, pomóc mu w jego potrzebach. st w doktrynie zgłosić do jego synów, synowie jego nauczyciela i studentów związanych z obowiązku i przysięgi według zdrowia prawo, ale nikt inny.
Skieruję reżim pacjentów na ich korzyść, zgodnie z moimi mocami i umysłem, powstrzymując się od zrobienia jakiejkolwiek krzywdy i niesprawiedliwości, nie dam nikomu śmiertelnych środków, o które proszę i nie wskaże mi drogi do takiego planu, tak jak nie oddam żadnej nieudanej pesusowej kobiecie. Czysty i nieskazitelny, spędzę życie i moją sztukę. Bez względu na to, do jakiego domu wejdę, udam się tam z korzyścią dla pacjenta, będąc daleko od wszystkiego, co celowe, niesprawiedliwe i szkodliwe, zwłaszcza sprawy miłosne z kobietami i mężczyznami, wolnymi i niewolnikami.
Tak więc podczas leczenia, jak i bez leczenia, nie widzę ani nie słyszę o życiu ludzkim z tego, co nigdy nie powinno być ujawnione, będę o tym milczeć, uważając takie rzeczy za tajemnicę.
Ja, niezachwianie wypełniając przysięgę, niech szczęście w życiu, w sztuce i chwale zostanie dane wszystkim ludziom na całą wieczność. Do przestępcy, który składa fałszywą przysięgę, niech będzie odwrotnie.

Przeczytaj? Co powiemy w "przysiędze Hipokratesa"? Tak, wcale nie o tym, co "... lśniąc innym, aby się spalić i zmienić w świecę". Uważnie przeczytaj i ponownie przeczytaj Przysięgę. Zgadzacie się, że nawet w tak "rozczochranej" wersji tekstu mówimy tylko o zobowiązaniach wobec nauczycieli, kolegów i studentów, gwarancji, aby nie szkodzić chorym, negatywnego stosunku do eutanazji (zabijanie pacjentów do woli), aborcji i odmowy pracowników medycznych intymne relacje z pacjentami, przechowywanie tajemnicy lekarskiej. Nigdzie w tekście nie wskazuje, że lekarz powinien traktować za darmo i bez słów tolerować lekceważenie i obojętność społeczeństwa wobec niego.

Znowu wracam do historii. W starożytnej Grecji, której poddanymi byli Hipokrates, przeważająca większość lekarzy żyła wygodnie kosztem opłat otrzymywanych od pacjentów. Ich praca była opłacana wysoko (lepiej, na przykład, niż praca architektów). Chociaż organizacja charytatywna nie była obca także dla lekarzy (jeśli masz pieniądze, możesz zostać dobroczyńcą). Ten sam Hipokrates w swoich "instrukcjach" doradza swojemu uczniowi, jeśli chodzi o opłatę za leczenie, aby rozróżniał różnych pacjentów - "I radzę nie być zbyt nieludzkim, ale także zwracać uwagę na obfitość funduszy ) i ich umiaru, a czasami byłby traktowany bezczynnie, biorąc pod uwagę wdzięczne wspomnienie nad minutową sławą. " Zwróć uwagę, że dar Hipokratesu radzi traktować tylko okazjonalnie.

Może Hipokrates już zrozumiał znaczenie miłości dla reklamy? Najprawdopodobniej tak jest. Tak więc, w tej samej "Instrukcji" doradza swojemu uczniowi: "Jeśli najpierw zajmiesz się sprawą nagrody, wtedy, oczywiście, doprowadzisz pacjenta do przekonania, że ​​jeśli nie zostanie zawarta żadna umowa, opuścisz to lub potraktujesz to niedbale, i nie udzielamy mu porady w tej chwili Nie powinniśmy dbać o ustalanie wynagrodzenia, ponieważ uważamy, że szkodliwe jest dla pacjenta zwracanie na to uwagi, szczególnie w przypadku ostrej choroby - szybkość choroby, która nie daje możliwości opóźnienia, sprawia, że ​​dobry lekarz nie szuka korzyści ale raczej Bretenoux chwałę. Jest lepiej niż do winy ocalałych z góry okraść w niebezpieczeństwie. " Jak widać niewdzięczność uratowanych pacjentów wobec lekarza zasługuje na wyrzuty nawet z punktu widzenia Hipokratesa!
Więc czym jest przysięga Hipokratesa?

Przeanalizujmy, co jest przede wszystkim określone w "Przysięgi".
Dla informacji przyjmujemy słowo. Słowa przysięgi Hipokratesa - 251.

Od nich, w trakcie zmniejszania:
1. Słowa poświęcone relacji "uczeń - nauczyciel" i "uczniowie jednego nauczyciela" - 69.
2. Słowa poświęcone leczeniu pacjentów - 34.
3. Słowa poświęcone zachowaniu tajemnicy lekarskiej - 33.
4. Słowa odnoszące się do "szczęścia" i "sławy" lekarza "poprawne" i przekleństwa na głowie lekarza, wycofujące się z przysięgi - 31.
5. Słowa poświęcone moralnemu charakterowi lekarza - 30.
6. Słowa poświęcone bogom nie są autorytatywne dla chrześcijan - 29.
7. Słowa o nieuczestniczeniu w aborcji i eutanazji - 25.
A teraz wyciągniemy logiczny wniosek, że osoba składająca przysięgę, której udziela, przywiązuje większą wagę do tego, co uważa za najważniejsze, a mniej uwagi i, odpowiednio, liczby słów - do mniej ważnej. Całkiem uczciwie.
Według liczby słów należących do powyższych kategorii przyjrzyjmy się teraz tak zwanej skali wartości zawodowych lekarza według Hipokratesa.
Przede wszystkim system relacji "nauczyciel - studenci" - 69 słów, czyli 27,6% ogólnej liczby słów.
Na drugim miejscu - obietnice lekarza dotyczące leczenia osób - 34 słowa lub 13,6% słów. (Dwa razy mniej niż "nauczyciel - uczniowie"!).
Na trzecim miejscu - zachowanie tajemnicy lekarskiej - 33 słowa lub 12,8%.
Na czwartym miejscu - korzyści z trzymania się przysięgi i przekleństwa za naruszenie tej przysięgi - 31 słów - 12,4%.
Na piątym miejscu jest moralny charakter lekarza, któremu poświęcono 30 słów - 12%.
Na szóstym miejscu znajdują się helleńscy bogowie, którym przydzielono 29 słów - 11,6%.
I wreszcie, ostatnim siódmym miejscem jest zasada nieuczestniczenia w aborcji i eutanazji, która ma 25 słów, czyli 10% całkowitej liczby słów przysięgi Hipokratesa.

Pomyślmy jeszcze raz. O czym więc jest "Przysięga"?
Być może nadszedł czas, aby przestać obwiniać lekarzy z jakiegokolwiek powodu (i często bez powodu) - "Przysięga? Bądź cierpliwy. ". Może nadszedł czas, aby rozwiać fałszywe mity na temat "obowiązków lekarzy"?

Dociekliwi ludzie czekają na wielkie niespodzianki w rzeczach znanych od dzieciństwa.
Główna zasada etyki Hipokratesa zawsze była uważana za "non nocere" - nie szkodzić. Czy sam Hipokrates go zatrzymał?
Po pierwsze, kto powinien być leczony? Oto cytat z Medycznego przykazania, elegancki (i przycięty) i opublikowany w 1848 roku w Genewie - "Moim pierwszym zadaniem jest przywrócenie i zachowanie zdrowia moich pacjentów". Oryginalna oryginalna wersja Przysięgi, prawdopodobnie oparta na hipokracie, zawiera jednak następującą kontynuację tego wyrażenia, które z "niejasnego powodu" zostało pominięte przez wydawców genewskich - "... ale nie wszystkie, ale tylko w stanie zapłacić za ich odzyskanie...".

Nawet w praktyce samego Hipokratesa były co najmniej dwa przypadki, w których złamał on swoją "własną" przysięgę. W 380 pne Jeden Akrakhersit zaczął być leczony z powodu zatrucia zatruciem pokarmowym. Po zapewnieniu pacjentowi pomocy doraźnej, lekarz najpierw zapytał krewnych Akrakhersit, czy mogą zapłacić za odzyskanie pacjenta. Usłyszawszy negatywną odpowiedź, zasugerował... - "dać biedakowi truciznę, aby nie cierpiał przez długi czas", na co zgodzili się krewni. Z niedokończoną trucizną żywnościową ukończył truciznę Hipokratesa. (Co powiesz na "nie szkodzić" i nie uczestniczyć w eutanazji?).
Dwa lata przed śmiercią Hipokrates podjął się użycia pewnego Cezara z Sveton, który cierpiał na wysokie ciśnienie krwi. Kiedy okazało się, że Cezar nie był w stanie zapłacić za cały proces leczenia ziołami, Hipokrates przekazał go krewnym, nie tylko nie wyleczył, ale również poinformował o złym diagnozie, mówiąc, że pacjent cierpi po prostu na migrenę. Krewni, oszukani świadomym zamętem, nie zwrócili się do innego lekarza, a wkrótce 54-letni żołnierz zmarł podczas kolejnego kryzysu nadciśnieniowego.

Po drugie - Hipokrates nie mógł tolerować konkurencji, uważał, że im mniej lekarzy, tym lepsze zarobki. Oto dowód dla ciebie - słowa z tej samej Przysięgi: "... instrukcje, lekcje ustne i wszystko inne w nauczaniu powinny być przekazane synom, synom ich nauczyciela i uczniom związanym obowiązkiem i przysięgą przez prawo do opieki medycznej, ale do nikogo innego". Czy to nie jest bardzo humanitarne? I na koniec ostatnia. Niektóre stare interpretacje "przysięgi Hipokratesa" stwierdzają, że lekarz powinien udzielać bezpłatnej pomocy kolegom i ich rodzinom, i zobowiązuje się, że NIE Renderuje pomocy ubogim - tak, aby każdy nie sięgnął po bezpłatną lekarstwę i nie złamał medycznego biznesu.
Dlaczego mit "przysięgi Hipokratesa" nadal istnieje?

Wizerunek "niezainteresowanego lekarzem" bardzo zyskownego znaleziska propagandowego. W ten sposób myśl, że lekarz jest zobowiązany do bycia żebrakiem, została uporczywie położona w świadomości społeczeństwa. Dziś całkowity brak prawa medycznego został zastąpiony przez "zasady moralne i etyczne" rękodzieła, niemoralne i niemoralne wobec lekarza. W rezultacie "skorumpowani przez" urzędnicy medycyny znów są dziś odpowiedzialni za "brak pieniędzy".
Społeczeństwo zupełnie o tym zapomniało i nie chce pamiętać, że praca lekarza jest coś warta, że ​​realizacja prawa obywateli do ochrony zdrowia zagwarantowanego w Konstytucji powinna opierać się nie tylko na obowiązkach zawodowych, ale także na całkowicie obiektywnych możliwościach lekarzy, aby to zapewnić. Społeczeństwo nie chce zrozumieć, że lekarze są także obywatelami społeczeństwa, obywatele, którzy muszą mieć swoje prawa ugruntowane i chronione prawem, obywatele, którzy nie są gorsi od innych. Przede wszystkim prawo do satysfakcji w wyniku ich pracy poprzez spełnienie ich potrzeb materialnych i duchowych. Własnością i bogactwem lekarza jest jego wiedza, umiejętności zawodowe i umiejętność pracy, traktowania ludzi, pozbawiania ich cierpienia. Dlatego obowiązek lekarza, aby asystować z kolei oznacza obowiązek społeczeństwa zgodnie z zasadą sprawiedliwości, którą również uwielbia, odpowiednio wynagradzać mu za wykonaną pracę. Kiedy lekarz nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją wysoko wykwalifikowaną pracę lub otrzymuje wynagrodzenie za żebractwo, które jest niższe niż wynagrodzenie sprzątacza w biurze wątpliwej pół-przestępczej firmy, jest to przerażająca społeczna niesprawiedliwość. Jeśli miara odpowiedzialności lekarza za ewentualne wykroczenia i błędy określone w Kodeksie karnym jest całkowicie niewspółmierna z ubóstwem jego egzystencji w zamian za jego pracę oferowaną przez "uczciwe" społeczeństwo, to jest to także cyniczna społeczna niesprawiedliwość. Niemożliwe jest wdrożenie sprawiedliwego prawa obywateli do ochrony zdrowia kosztem niesprawiedliwej alienacji wysoko wykwalifikowanej siły roboczej od setek tysięcy lekarzy. Populistyczny popyt na bezpłatną opiekę zdrowotną, tak popularny zarówno wśród polityków, jak i wśród ludności, doprowadził w rzeczywistości do "medycznego rozprzestrzeniania się" - alienacji za nic, a często za darmo (zdarza się, że wynagrodzenie w ogóle nie jest płacone), która jest własnością pracowników medycznych - ich pracy, kwalifikacje, wiedza i talenty. Jest to forma rażąco niesprawiedliwej przemocy społecznej przeciwko zawodzie lekarza.

W naszym społeczeństwie nie ma miejsca dla tych, którzy pracują uczciwie, łącznie z lekarzem. "Prawą pracą nie stworzysz kamiennej komnaty". Dobrze powiedziane! Ale lekarz mieszka tutaj, w tym samym społeczeństwie. Jest jego częścią. Wyraźnie zdaje sobie sprawę, że beznadziejność jego istnienia sprawia, że ​​bezcelowe jest przestrzeganie norm zachowań ustanowionych dla niego przez współczesne społeczeństwo. Ponieważ te normy nie gwarantują lekarzowi nic oprócz beznadziejnej biedy. W jednym ze starych numerów gazety "Fakty" opublikowano zdjęcie, które uchwyciło moment, w którym samochód został przekazany graczowi o wartości 70 tysięcy cu. Teraz wyobraź sobie piłkarza chirurga na miejscu (przynajmniej tego samego wyjątkowego fanatyka chirurgii serca, doktora BM Todurowa, o którym ta sama prasa Fakty donosi, jak heroicznie działał na otwartym sercu z latarką, gdy niezadowolenie z inżynierów elektryków, Moskiewski Instytut Badawczy Surgery został pozbawiony energii). Tego nie można sobie wyobrazić. Samochód chirurga nigdy nie da. Zostanie mu wypłacona pensja za czterogodzinną operację, a potem napiszą skargę, która, jak mówią, okazała się przekrzywiona... A społeczeństwo będzie krzyczeć: "Do niego. I coś jeszcze z przysięgą Hipokratesa.

I to jest tutaj, że lekarz uzna - „Dlaczego prostytutka można nazwać cena, bezdźwięczne, ale ładny kanarek na wybryki pod” sklejka „może wystąpić wiele tysięcy królewskiej, taksówkarz nie miał szczęścia za darmo, urzędnika bez” znak szacunku „nie wyda zaświadczenie, policjanta ruchu dla dziękuję nie życzę szczęśliwej podróży, prawnik nie zacząć prowadzić działalność, kelner bez przechylania nie służy, fryzjera nie postrizhet, MP nie głosować, ale on - lekarz, oszczędzając swoje życie na łasce tego samego społeczeństwa, pozbawionego prawa do nazwy ceny jej tak niezbędne dla wszystkichZaczęło?”. Pamiętam nieśmiertelne słowa pierwszego Komisarza Ludowego ds. Zdrowia N. Semashko - "Ludzie karmią dobrego lekarza, ale nie potrzebujemy tych złych". Czy komisarz znał cenę dobrego lekarza? A źródło "paszy" - ludzie - jasno zdefiniowane. Złote słowa, nic nie mów.

Naturalnie, niesprawiedliwe traktowanie do lekarza, ale faktycznie zmuszony przeniesienie wyników swojej pracy za darmo (lub prawie za darmo) - na zasadzie „medrazverstki” i pozbawienie możliwości, aby osiągnąć dobrobyt materialny całkowicie uczciwy sposób, powstałe w reakcji oporu, przeciw przemocy lekarzy nad członkami niesprawiedliwe społeczeństwo. Przemoc ta wyraża się w pragnieniu otrzymania materialnej nagrody od pacjenta, a główną motywacją takiej przemocy jest nie tyle wzbogacenie, co zapewnienie możliwości elementarnego biologicznego przetrwania. Dziś lekarz jest zmuszony, w taki czy inny sposób, żądać dodatkowych korzyści od pacjentów. Przynajmniej od tych, którzy mogą zapłacić. Nie mogło być inaczej. Przecież wszyscy wiedzą, że aksjomat ekonomiczny jest twierdzeniem, że obniżka płac poniżej poziomu egzystencji nieuchronnie prowadzi do tego, że względy przetrwania zaczynają przeważać nad zawodowym obowiązkiem i obowiązkami wobec pacjentów. Normy moralne i etyczne nie są karmione, a ty nie będziesz żył bez pieniędzy, a ty nie będziesz karmił rodziny. Dobrze poinformowany okulista Światosław Fiodorow powiedział w swoim ostatnim wywiadzie na ten temat: "Jestem dobrym lekarzem, ponieważ jestem wolny i mam 480 darmowych lekarzy. Przysięga Hipokratesa to fikcja. W rzeczywistości istnieje prawdziwe życie - musisz jeść codziennie, mieć mieszkanie, sukienkę. Myślą, że jesteśmy jakimiś latającymi aniołami. Angel, otrzymujesz pensję w wysokości 350 rubli? A w Rosji jest dziś pół miliona takich lekarzy. Półtora miliona ubogich osób z wyższym wykształceniem, niewolników intelektualnych. Żądanie, aby medycyna działała dobrze w tych warunkach, jest absurdem! "
Bezpiecznie więc zapomnijmy o "przysiędze Hipokratesa" (w jej błędnej interpretacji).

Tekst przysięgi Hipokratesa w języku rosyjskim

Skąd więc wzięło się wyrażenie "Przysięga Hipokratesa"?

Jednym z błędnych stwierdzeń rozpowszechnianych przez media i opinię publiczną jest "przysięga Hipokratesa", którą wszyscy lekarze (w tym Rosja) wydają przed rozpoczęciem praktyki lekarskiej.

Oto pełny tekst tej przysięgi Hipokratesa, a także oficjalnie obowiązująca przysięga lekarza Federacji Rosyjskiej.

Podstawy ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w sprawie ochrony zdrowia publicznego. Artykuł 60 Przysięga lekarza:

Osoby, które ukończyły wyższe szkoły medyczne w Federacji Rosyjskiej po otrzymaniu dyplomu składają przysięgę lekarza o następującej treści:

"Uzyskując wysoką rangę lekarza i rozpoczynając działalność zawodową, uroczyście przysięgam: szczerze wypełniaj swój obowiązek lekarski, poświęcam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zapobiegania i leczenia chorób, zachowywania i wzmacniania zdrowia ludzkiego;

być zawsze gotowym do udzielenia pomocy medycznej, zachowania tajemnicy lekarskiej, ostrożnego i ostrożnego leczenia pacjenta, działania wyłącznie w jego interesie, bez względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, majątek i oficjalny status, miejsce zamieszkania, stosunek do religii, przekonania, przynależność do publicznych stowarzyszeń, a także innych okoliczności;

okazuj najwyższy szacunek dla ludzkiego życia, nigdy nie uciekaj się do wdrożenia eutanazji;

zachowywać wdzięczność i szacunek dla swoich nauczycieli, być wymagającym i uczciwym wobec swoich uczniów, promować ich rozwój zawodowy;

traktuj kolegów uprzejmie, zwracaj się do nich o pomoc i radę, jeśli interes pacjenta tego wymaga i nigdy nie odmawiaj pomocy i porad swoim kolegom;

stale doskonalimy umiejętności zawodowe, dbamy o i rozwijamy szlachetne tradycje medycyny ".

Ślubowanie lekarza odbywa się w świątecznej atmosferze. Fakt złożenia przysięgi lekarskiej jest potwierdzony osobistym podpisem pod odpowiednim znakiem w dyplomie lekarza z datą. Lekarze za złamanie przysięgi lekarskiej są odpowiedzialni zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

A teraz, że tak powiem, oryginał:

"Przysięgam na Apolla, doktora Asklepiosa, Gigeę i Panakeę, przez wszystkich bogów i boginie, biorąc je za świadków, wykonując uczciwie, zgodnie z moimi mocami i moim zrozumieniem, następującą przysięgę i pisemny obowiązek: aby rozważyć nauczenie mnie umiejętności medycznych na równych zasadach z moimi rodzicami, podzielenie się z nim ich dobrobyt i jeśli jest to konieczne, aby pomóc mu w jego potrzebach, jego potomstwu, aby rozważyć swoich braci i tę sztukę, jeśli chcą ją poznać, uczyć ich bezpłatnie i bez żadnych kontraktów;

instrukcje, lekcje ustne i wszystko inne w doktrynie, aby poinformować twoich synów, synów twojego nauczyciela i uczniów związanych zobowiązaniem i przysięgą na mocy prawa do lekarskich, ale do nikogo innego.

Kieruję reżim chorych na ich korzyść zgodnie z moimi mocami i umysłem, powstrzymując się od wyrządzenia krzywdy i niesprawiedliwości. Nie dam nikomu śmiertelnych środków, o które proszę, a ja nie pokażę drogi do takiego planu; w ten sam sposób nie dam żadnej kobiecie poronionego pessara.

Czysto i nieskazitelnie spędzę życie i moją sztukę. W każdym domu, do którego wejdę, wejdę tam dla dobra pacjenta, będąc dalekim od zamierzonego, niesprawiedliwego i niszczycielskiego, zwłaszcza w sprawach miłosnych z kobietami i mężczyznami, wolnymi i niewolnikami.

Cokolwiek podczas leczenia, jak i bez leczenia, nie widziałem ani nie słyszałem o ludzkim życiu z tego, co nie powinno być nigdy ujawniane, będę milczeć o tym, uważając takie rzeczy za tajemnicę. Dla mnie, niezachwianie wypełniania przysięgi, niechaj szczęście w życiu, w sztuce i chwale zostanie dane wszystkim ludziom na zawsze, przestępując i składając fałszywą przysięgę, będzie przeciwieństwem tego. "

Uderza przekonanie, że każdy lekarz jest związany prawdziwą przysięgą Hipokratesa. I w końcu nikt nigdy, ani jedno oficjalne ciało medyczne, żaden z lekarzy z jakiegoś powodu nie próbował obalić tego złudzenia przed obywatelami (i.patients).

Byłoby uczciwie, gdyby przedstawiciele wszystkich profesji składali takie przysięgi... Jak to się mówi: "po tym, jak lekarz przyjął na szyi przysięgę Hipokratesa, wszczepiono stetoskop" i postawiono na nim wielki czerwony krzyż. " Jakie myśli przynoszą ci słowa "przysięga Hipokratesa"?

Nie pojawiają się przed oczami, nawet na sekundę, smukłe liczne rzędy aniołów ubranych w białe szaty, którzy, nie oszczędzając czasu i energii, chronią zdrowie ludzi? Społeczeństwo samo stworzyło ten mit i wierzy w niego. Po wymyśleniu mitu o "przysiędze Hipokratesa" społeczeństwo uparcie zabezpieczyło oryginalne źródło (czy w ogóle istniało?), I zaczęło wspierać iluzoryczną ideę lekarza i to, co powinno być w społeczeństwie.

Stopniowo nasze społeczeństwo tak mocno wierzyło w ten mit i przyzwyczaiło się do wizerunku pozbawionego praw lekarza bez materialnych i duchowych potrzeb i praw, że gdy lekarze próbowali zmienić swój status finansowy w społeczeństwie, apologeci mitologii zaczęli odnosić się do tej przysięgi: "Przysięgali? Bądź cierpliwy. ". Ale kto przysiągł coś?

Kto z dzisiejszych lekarzy dał "Przysięgę Hipokratesa" w oryginalnej, oryginalnej formie? Kto to czyta i wie, o co chodzi? A tutaj pogańscy i greccy bogowie? "Przysięga", oczywiście, jest strasznym słowem, ale przyszła do nas już od czasów przedchrześcijańskich, bezpowrotnie minęła. Dzisiaj dla niewierzących istnieją prawa, a przykazanie powinno wystarczyć chrześcijaninowi.

Przejdźmy teraz do historii. Tak zwana "przysięga Hipokratesa" tak naprawdę nie należy do Hipokratesa. Kiedy Hipokrates zmarł w 377 r. Pne (według innych źródeł w 356 r.), Nie było jeszcze takiej przysięgi. Podobnie jak wiele innych rzeczy, został on przypisany tej przysiędze znacznie później podczas edycji swoich prac.

W rzeczywistości "dzieła Hipokratesa", podobnie jak dzieła niezapomnianego Leonida Iljicza, są zbiorem dzieł różnych autorów i trudno jest od nich wyodrębnić prawdziwych Hipokratesa. Według różnych źródeł, z 72 pism przypisywanych Hipokratesowi, Galen uznany za autentyczny - 11, Haller - 18, a Kovner tylko 8. Pozostałe prace należały oczywiście do jego synów i zięcia (V. Rudnev, 1998).

Najpopularniejsza obecnie wersja przysięgi, tak zwane medyczne przykazanie, opublikowane w 1848 roku w Genewie. Przysięga. Prawo O lekarzu. Instrukcje

"Przysięgam na Apolla jako doktora, Asklepiosa, Gygey i Panacea i wszystkich bogów i bogiń, biorąc ich za świadków, aby zgodnie z moimi mocami i zrozumieniem, wykonali następującą przysięgę i pisemne zobowiązanie: rozważcie nauczenie mnie umiejętności medycznych na równi z moimi rodzicami, aby podzielić się z nim jeśli potrzebują pomóc mu w jego potrzebach, jego potomstwo należy uznać za swoich braci i tę sztukę, jeśli chcą się uczyć, uczyć je bezpłatnie i bez żadnych kontraktów, upomnień, ustnych lekcji i wszystkiego czyli nauki powiadomić swoich synów, synowie jego nauczyciela i studentów związanych z obowiązku i przysięgi według zdrowia prawo, ale nikt inny.

Skieruję reżim pacjentów na ich korzyść, zgodnie z moimi mocami i umysłem, powstrzymując się od zrobienia jakiejkolwiek krzywdy i niesprawiedliwości, nie dam nikomu śmiertelnych środków, o które proszę i nie wskaże mi drogi do takiego planu, tak jak nie oddam żadnej nieudanej pesusowej kobiecie.

Czysty i nieskazitelny, spędzę życie i moją sztukę. Bez względu na to, do jakiego domu wejdę, udam się tam z korzyścią dla pacjenta, będąc daleko od wszystkiego, co celowe, niesprawiedliwe i szkodliwe, zwłaszcza sprawy miłosne z kobietami i mężczyznami, wolnymi i niewolnikami.

Tak więc podczas leczenia, jak i bez leczenia, nie widzę ani nie słyszę o życiu ludzkim z tego, co nigdy nie powinno być ujawnione, będę o tym milczeć, uważając takie rzeczy za tajemnicę.

Ja, niezachwianie wypełniając przysięgę, niech szczęście w życiu, w sztuce i chwale zostanie dane wszystkim ludziom na całą wieczność. Do przestępcy, który składa fałszywą przysięgę, niech będzie odwrotnie.

Co mówi przysięga Hipokratesa? Tak, wcale o tym nie myśl ". lśniąc innym, spal się i zamień w świecę. " Zgadzacie się, że nawet w takiej "czesanej" wersji tekstu mówimy tylko o zobowiązaniach wobec nauczycieli, współpracowników i studentów, gwarantuje nieszkodzenie chorym, negatywne nastawienie do eutanazji (zabijanie pacjentów do woli), aborcje i odmowę pracowników medycznych od intymnych relacji z pacjentami, o zachowanie tajemnicy lekarskiej.

Nigdzie w tekście nie wskazuje, że lekarz powinien traktować za darmo i bez słów tolerować lekceważenie i obojętność społeczeństwa wobec niego.

Znowu wracam do historii. W starożytnej Grecji, której poddanymi byli Hipokrates, przeważająca większość lekarzy żyła wygodnie kosztem opłat otrzymywanych od pacjentów. Ich praca była opłacana wysoko (lepiej, na przykład, niż praca architektów). Chociaż dobroczynność nie była obca także dla lekarzy (kiedy masz pieniądze, możesz zostać dobroczyńcą).

Ten sam Hipokrates w swojej "Instrukcji" doradza swojemu uczniowi, jeśli chodzi o opłatę za leczenie, aby rozróżnić różnych pacjentów - "I radzę nie być zbyt ludzkim, ale także zwracać uwagę na obfitość funduszy pacjenta) i ich umiar, a czasami byłby traktowany za darmo, biorąc pod uwagę wdzięczne wspomnienie ponad minutową chwałę. " Zwróć uwagę, że dar Hipokratesu radzi traktować tylko okazjonalnie.

Może Hipokrates już zrozumiał znaczenie miłości dla reklamy? Najprawdopodobniej tak jest. Tak więc, w tej samej "Instrukcji", doradza swojemu uczniowi: "Jeśli najpierw wniesiesz sprawę z nagrodą, to oczywiście doprowadzisz pacjenta do przekonania, że ​​jeśli umowa nie zostanie spełniona, opuścisz to lub potraktujesz to niedbale, a nie doradzaj mu w tej chwili.

Nie należy dbać o ustalanie wynagrodzenia, ponieważ uważamy, że szkodliwe jest dla pacjenta zwracanie uwagi, szczególnie w przypadku ostrej choroby - szybkość choroby, która nie prowadzi do opóźnień, sprawia, że ​​dobry lekarz nie szuka korzyści, a raczej zyskuje sławę. Lepiej obwiniać ocalonych niż rabować tych, którzy są w niebezpieczeństwie. "

Jak widać niewdzięczność uratowanych pacjentów wobec lekarza zasługuje na wyrzuty, nawet z punktu widzenia Hipokratesa! Główna zasada etyki Hipokratesa zawsze była uważana za "non nocere" - nie szkodzić. Czy sam Hipokrates go zatrzymał?

Po pierwsze, kto powinien być leczony? Oto cytat z Medycznego przykazania, elegancki (i przycięty) i opublikowany w 1848 roku w Genewie - "Moim pierwszym zadaniem jest przywrócenie i zachowanie zdrowia moich pacjentów". Oryginalna oryginalna wersja "Przysięgi", prawdopodobnie oparta na hipokracie, zawiera jednak następującą kontynuację tego wyrażenia, które z powodu "nieoczywistego powodu" zostało odrzucone przez genewskich wydawców ". jednak nie wszystkie, ale tylko w stanie zapłacić za ich odzyskanie. ".

Nawet w praktyce samego Hipokratesa były co najmniej dwa przypadki, w których złamał on swoją "własną" przysięgę. W 380 pne Jeden Akrakhersit zaczął być leczony z powodu zatrucia zatruciem pokarmowym. Po zapewnieniu pacjentowi pomocy doraźnej, lekarz najpierw zapytał krewnych Akrakhersit, czy mogą zapłacić za odzyskanie pacjenta. Słysząc negatywną odpowiedź, zasugerował. - "dać biedną truciznę, której nie cierpiał przez długi czas", na co zgodzili się krewni. Z niedokończoną trucizną żywnościową ukończył truciznę Hipokratesa. (Co powiesz na "nie szkodzić" i nie uczestniczyć w eutanazji?).

Dwa lata przed śmiercią Hipokrates podjął się użycia pewnego Cezara z Sveton, który cierpiał na wysokie ciśnienie krwi. Kiedy okazało się, że Cezar nie był w stanie zapłacić za cały proces leczenia ziołami, Hipokrates przekazał go krewnym, nie tylko nie wyleczył, ale również poinformował o złym diagnozie, mówiąc, że pacjent cierpi po prostu na migrenę. Krewni, którzy zostali oszukani przez celowe zamieszanie, nie zwrócili się do innego lekarza, a wkrótce 54-letni żołnierz zmarł podczas kolejnego kryzysu nadciśnieniowego.

Po drugie - Hipokrates nie mógł tolerować konkurencji, uważał, że im mniej lekarzy, tym lepsze zarobki. Oto dowód dla ciebie - słowa z tej samej Przysięgi: ". nauki, lekcje ustne i wszystko inne w nauczaniu, aby przekazać waszym synom, synom waszego nauczyciela i uczniom związanym obowiązkiem i przysięgą na mocy prawa, lecz nikomu innemu. " Czy to nie jest bardzo humanitarne?

I na koniec ostatnia. W niektórych starych interpretacjach przysięgi Hipokratesa mówi się, że lekarz powinien zapewniać bezpłatną pomoc kolegom i ich rodzinom, a NIE może udzielać pomocy ubogim - aby wszyscy nie sięgali po darmową medycynę i nie załatwiali spraw medycznych.

Dlaczego mit "przysięgi Hipokratesa" nadal istnieje? Wizerunek "niezainteresowanego lekarzem" bardzo zyskownego znaleziska propagandowego. Własnością i bogactwem lekarza jest jego wiedza, umiejętności zawodowe i umiejętność pracy, traktowania ludzi, pozbawiania ich cierpienia. Dlatego obowiązek lekarza, aby z kolei zakładać obowiązek społeczeństwa zgodnie z zasadą sprawiedliwości, którą tak uwielbia, godnie wynagradza mu za wykonaną pracę.

W naszym społeczeństwie nie ma miejsca dla tych, którzy pracują uczciwie, łącznie z lekarzem. "Prawą pracą nie stworzysz kamiennej komnaty". Dobrze powiedziane! Ale lekarz mieszka tutaj, w tym samym społeczeństwie. Jest jego częścią. I tutaj lekarz myśli o tym - "Dlaczego prostytutka może nazwać ją ceną, bez głosu, ale urocza piosenkarka za grymowanie pod" sklejką "może prosić o tysiące opłat, taksówkarz nigdy nie będzie miał szczęścia, urzędnik bez" wyrazy szacunku "nie wyda certyfikatu, policjant ruchu ulicznego dziękuję, że nie życzysz sobie szczęśliwej podróży, prawnik nie zacznie prowadzić sprawy, kelner nie będzie serwował bez napiwków, fryzjer nie będzie cięł, zastępca nie będzie głosował, a on - lekarz, który ratuje im życie, pod wpływem kaprysu tego samego społeczeństwa, jest pozbawiony prawa do nazwania swojej ceny tak niezbędnej dla wszystkich ra Ota?”.

Nieśmiertelne słowa pierwszego komisarza ds. Zdrowia N. Semashko przychodzą na myśl - "Ludzie będą karmić dobrego lekarza, ale my nie potrzebujemy złych". Czy komisarz znał cenę dobrego lekarza?

Dodatkowe Artykuły O Tarczycy

Ciało ludzkie jest złożonym systemem mechanizmów. Jest kontrolowany przez przysadkę mózgową - główny narząd układu hormonalnego, który produkuje hormony, które działają na receptory zlokalizowane we wszystkich organach ludzkiego ciała.

Obecnie patologia endokrynologiczna jest dość powszechna. Zawsze wymagają diagnozy i leczenia. Jednak ciąża jest szczególnym stanem, w którym nie można zastosować wszystkich zabiegów.

Zespół metaboliczny to zespół zaburzeń metabolicznych i równowagi hormonalnej organizmu. W tym samym czasie u osoby rozwija się otyłość, podwyższone ciśnienie krwi, zaburzenie metabolizmu węglowodanów i tłuszczów oraz krótkotrwałe zatrzymanie oddychania podczas snu w nocy.